19 października obchodzona była  38. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana Solidarności.

Zapraszamy na spotkanie i rozmowę z ks. dr. Antonim Ponińskim, sprawozdawcą podczas procesu zabójców ks. Jerzego; autora publikacji historycznych, m.in. „Proces. Zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki przed sądem w Toruniu” (2005) Spotkanie odbędzie się 28 X 2022 r.., godz. 17.00 w Instytucie Prymasa Glempa, plac Klasztorny 2. Organizatorami spotkania są Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy oraz Instytut Prymasa Józefa Glempa.

Wstęp wolny

Ks. Antoni Poniński  ur. 19 II 1948 we Włocławku. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, w 1972 odebrał  święcenia kapłańskie. Jest absolwentem KUL, na Wydziale Teologicznym (1977), uzyskał tytuł doktora (1999).

1972–1973 wikariusz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach, 1977–1978 parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku. 1978–1983 kapelan Domu Zgromadzenia Sióstr Wspólna Praca od Niepokalanej Maryi, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. 1979–1981 dyr. Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego. 1979–1982 diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, 1981–2005 notariusz Kurii Diecezjalnej.

W XII 1981 przedstawiciel ordynariusza włocławskiego bp. Jana Zaręby podczas chłopskiego strajku okupacyjnego w Wojewódzkim Zarządzie Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku.  XII 1981–IV 1982 koordynator rozdziału darów Caritasu i pomocy zagranicznej w diecezji włocławskiej.  XII 1981–1983 organizator pomocy dla rodzin represjonowanych. 1982–1983 obserwator Kurii w procesach politycznych (m.in. Marii Sobierajskiej i Teresy Sławińskiej, ks. Stefana Dzierżka SJ). 1982–1989 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa we Włocławku. 1983–1999 redaktor nacz. dwutygodnika „Ład Boży”,  XII 1984–II 1985 sprawozdawca „ŁB” z przebiegu procesu zabójców ks. Jerzego Popiełuszki przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu, 1984–1988 duszpasterz inteligencji przy kościele św. Witalisa we Włocławku, 1985–1988 diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, współorganizator włocławskich Rekolekcji Świata Pracy i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 

Odznaczony Medalem Pro Memoria (2009).

12 II 1986–10 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV/Wydz. Studiów i Analiz  WUSW we Włocławku w ramach SOR krypt. Adam.