W ramach działalności Instytutu przyznawana jest co roku ufundowana przez Prymasa Polski Seniora kardynała Józefa Glempa statuetka "Ku chwale".

„Ta statua, raczej abstrakcyjna, zawiera symbolikę odpowiadającą celom Instytutu.

Oto ziemia kujawska, żyzna na powierzchni i w głębinach, zostaje uderzona wiatrem, który starożytni Słowianie nazywali "kui", "kuit".

Ten kujawski wiatr w gwałtownym uderzeniu poderwał warstwę ziemi, podniósł w górę i zatrzymał. W tym podmuchu sięgnął aż do głębin i odsłonił grudy kruszcu soli.

Podniesiona warstwa zawisła, tworząc jakby żagiel łodzi na Gople, jakby dłoń nie do końca wykształconą, jako wyzwanie do doskonalenia i obiekt podatny na działanie Ducha Świętego.

To jakby rozpostarte skrzydło, które chce się wzbić ku chwale.

Nie powiedziane ku czyjej i ku jakiej chwale. Może ku chwale Boga, ku chwale Kujaw, ku chwale ludzkich dokonań?"


kard. Józef Glemp, prymas Polski

Statuetka ku chwale

Laureaci

2009

Ryszard Brejza

Prezydent Miasta Inowrocławia

2010

Edmund Mikołajczak

historyk, regionalista

2011

prof. Jerzy Pietrzak

historyk, autor prac z historii parlamentaryzmu polskiego, historii Wielkopolski XIX i XX w., historii Kościoła katolickiego

2012

prof. Antoni Pruszewicz

lekarz, były rektor Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu

2013

abp Tomasz Peta

ordynariusz Astany w Kazachstanie

2014

Teresa Klonowska

filolog polski, działaczka katolicka i społeczna, poetka

2015

ks. prał. Leszek Kaczmarek

proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP
w Inowrocławiu, dziekan inowrocławski

2016

Danuta Szyma

nauczycielka, pedagog, dyrygent

2017

ks. kan. Zenon Rutkowski

pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła
św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

2018

Piotr Strachanowski

samorządowiec, regionalista, autor wielu historycznych publikacji

2019

bp Andrzej Dziuba

ordynariusz łowicki, wieloletni osobisty sekretarz kard. Glempa

2023

Towarzystwo Śpiewu "Halka"

inowrocławski chór mogący poszczycić się stuletnią tradycją