Rada sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością Instytutu, wyznacza kierunki i plany jego rozwoju, decyduje o współdziałaniu z innymi podmiotami o podobnym profilu działalności.

Abp Wojciech Polak

Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

Przewodniczący Rady

Ryszard Brejza

Prezydent Miasta Inowrocławia

Bp Krzysztof Włodarczyk

Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej

ks. dr Zbigniew Przybylski

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

Zygmunt Groń

Burmistrz Pakości

ks. prał. Leszek Kaczmarek

Proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP
w Inowrocławiu

ks. kan. Maciej Kuczyński

Proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty
w Kościelcu

ks. dr Remigiusz Malewicz

Prezes fundacji św. Wojciecha-Adalberta
w Gnieźnie

Antoni Kapeja

Prezes Towarzystwa św. Wojciecha w Gnieźnie

Rafał Łaszkiewicz

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu