Instytut

Instytut Prymasa Józefa Glempa działa w strukturze Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Celem jego działalności jest promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek Prymasa Polski Seniora Józefa kardynała Glempa.

Zadania Instytutu realizowane są poprzez działalność edukacyjną, w szczególności: organizację wystaw i prelekcji, prezentacje multimedialne oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej. Ponadto w ramach działalności Instytutu przyznawana jest co roku przez Prymasa Polski Seniora kardynała Józefa Glempa statuetka „Ku chwale” oraz od 2011 roku, nagroda „Bravium”.

   Instytut mieści się w czterech salach tematycznych: sali audiowizualnej przeznaczonej również do organizowania spotkań i konferencji, sali bibliotecznej, gabinetu Prymasa i tzw. sali kujawskiej, w której eksponowane są zdjęcia z różnych okresów życia Jego Eminencji, informacje o rodzinie Prymasa, szkolnych kolegach, a także znanych Polakach pochodzących z Kujaw. W Instytucie zgromadzone zostały liczne cenne przedmioty m.in.: obrazy, rzeźby, pamiątkowe statuetki okolicznościowe, zegarki, medale, monety i figury świętych. Szczególną grupę eksponatów stanowią przedmioty związane z kultem religijnym, takie jak: różańce, pierścienie biskupie, krzyż biskupi z całunem (pektorał), a także pastorały i szaty liturgiczne Prymasa Glempa.

Przy Instytucie działa Rada Instytutu, w skład której wchodzą: Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski jako Przewodniczący, prezydent Miasta Inowrocławia, Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, Burmistrz Miasta i Gminy Pakość, proboszczowie parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu oraz pw. św. Małgorzaty w Kościelcu, prezes Fundacji św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie, prezes Towarzystwa św. Wojciecha w Gnieźnie, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz kardynał Józef Glemp jako Honorowy Patron Rady. Do zadań Rady należy merytoryczny nadzór nad działalnością Instytutu, wyznaczanie kierunków i planów jego rozwoju, współdziałanie z innymi podmiotami o podobnym profilu działalności oraz wyrażanie zgody na użyczenie innym podmiotom części kolekcji.

   Uroczystość otwarcia Instytutu odbyła się 18 grudnia 2009 roku w Inowrocławiu z udziałem przedstawicieli Prezydenta RP oraz dostojników kościelnych z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, który od 19 grudnia 2009 roku pełnił posługę Prymasa Polski, arcybiskupem Kazimierzem Nyczem Metropolitą Warszawskim, arcybiskupemStanisławem Gądeckim Metropolitą Poznańskim, arcybiskupem Tomaszem Petą Metropolitą Astany w Kazachstanie, biskupem Andrzejem Dziubą Ordynariuszem Łowickim, biskupem Janem Tyrawą Ordynariuszem Bydgoskim, biskupem Marianem Dusiem z Warszawy, biskupem Bogdanem Wojtusiem i biskupem Wojciechem Polakiem z Gniezna, emerytowanym Ordynariuszem Włocławskim biskupem Bronisławem Dembowskim oraz szkolnych kolegów kardynała Glempa, członków Rady Instytutu i licznie zgromadzonych mieszkańców miasta.

Instytut działa w ramach Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu
plac Klasztorny 2 (budynek Teatru Miejskiego)
Wstęp bezpłatny

Godziny otwarcia Instytutu:

poniedziałek – godz. 11.00 – 17:00
wtorek – godz. 11.00 – 17.00
środa – godz. 11.00 – 17.00
czwartek – godz. 11.00 – 17.00
piątek – godz. 11.00 – 17.00
sobota – godz. 10.00 – 15.00

 

Galeria