Na zaproszenie społeczności Gimnazjum nr 2 im. dra J. Krzymińskiego w Inowrocławiu i Kujawskiego Centrum Kultury 8 czerwca 2017 roku
w Instytucie Prymasa Józefa Glempa przy placu Klasztornym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie pod nazwą „Z ziemi włoskiej do Polski” dotyczące życia i twórczości pierwszego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Marcello Bacciarellego, swoistego ministra sztuki Rzeczypospolitej, promotora kultury polskiej i europejskiej, wybitnego przedstawiciela malarstwa, głównie portretowego i historyczno – patriotycznego, które stało się inspiracją także dla innych artystów i następnych pokoleń. Spotkanie miało także za cel pogłębienie tożsamości kulturowej na tle cywilizacji europejskiej.

Wydarzenie rozpoczęto prezentacją multimedialną i przedstawieniem życiorysu i osiągnięć tego wybitnego artysty, urodzonego w Rzymie,
a osiadłego i pochowanego w Polsce, uhonorowanego przez króla polskim szlachectwem (obywatelstwem). Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć m.in. reprodukcje dzieł malarza, drzewo genealogiczne i herb Bacciarellich.

Część druga spotkania, również rozpoczęta prezentacją multimedialną, poświęcona była potomkom malarza mieszkającym w Warszawie,
a później m.in. na terenie Kujaw.

Honorowymi gośćmi spotkania byli Elżbieta z Bacciarellich, córka Cezarego Bacciarellego przybyła z Kanady i syn Zofii z Baciarellich Stefańskiej
–Bogusław Stefański z małżonką z Warszawy, którzy swoimi wspomnieniami rodzinnymi wzbogacili wiedzę o potomkach Bacciarellego
– życiu i losach ziemiaństwa kujawskiego. Potomkom towarzyszyli m.in. badaczka dziejów rodu Bacciarellich i autorka pracy naukowej oraz dziennikarze z Aleksandrowa Kujawskiego.

Przybyłych gości powitali Wojciech Piniewski, zastępca Prezydenta Inowrocławia, Elżbieta Piniewska, radna Sejmiku Wojewódzkiego, Magdalena Kaiser i Robert Gołdecki – naczelnicy wydziałów oświaty z miasta i powiatu.

Co ciekawe, mężem Pani Elżbiety był Leon Schedlin Czarliński junior, pilot wojskowy, kawaler Krzyża Walecznych, m.in. uczestnik ochotniczych lotów ze zrzutami z Włoch nad powstańczą Warszawę, pochowany w grobowcu rodzinnym na inowrocławskim cmentarzu parafii Zwiastowania NMP.

Na ręce dyrektora Gimnazjum nr 2 Ireneusza Zielińskiego potomkowie Bacciarellich przekazali wspomnienia Cezarego Bacciarellego i materiały na temat kujawskiej gałęzi rodu oraz kserokopie fotografii dotyczących Leona Czarlińskiego. Ciekawostką jest wspólne zdjęcie ze spotkania rodzin pilotów, w tym państwa Czarlińskich z księciem Zjednoczonego Królestwa i Edynburga Filipem, małżonkiem królowej brytyjskiej Elżbiety II.

Miła atmosfera i serdeczne przyjęcie potomków malarza zaowocowały zapowiedzią kolejnej wizyty w naszym mieście.

Autorami spotkania byli uczniowie Gimnazjum nr 2: Bartosz Jaskólski, Marcin Gralik, Martyna Andrzejewska, Gabriela Ziółkowska przygotowani przez Ireneusza Zielińskiego – dyrektora szkoły i nauczycieli – Mirosławę Cieślarek i Krzysztofa Prątnickiego.

Źródło: http://www.kck.inowroclaw.pl