Instytut Prymasa Józefa Glempa zaprasza 25 października 2022 r. o godz. 17.00 na wykład dra Sebastiana Dudy, filozofa i teologia pt. „Josepha Ratzingera Wprowadzenie w chrześcijaństwo”. Prelekcja będzie dotyczyła myśli jednego z największych teologów katolickich w dziejach, Josepha Ratzingera/ papieża Benedykta XVI.

Podczas spotkania dr Duda skupi się na przedstawieniu fundamentów wiary chrześcijańskiej ujętych w znanym i kanonicznym dziś dziele Ratzingera pt. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Wydarzenie będzie miało miejsce w Instytucie Prymasa Józefa Glempa – pl. Klasztorny 2 w Inowrocławiu. WSTĘP WOLNY

Sebastian Duda – doktor teologii, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach w Instytucie Badań Literackich PAN. Był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem „Przeglądu Powszechnego”. Autor książek „Reformacja. Rewolucja Lutra” i „Przesilona wątpliwość”. Autor podcastu „Pomiędzy”. Mieszka w Warszawie.