12 grudnia w Instytucie Prymasa Józefa Glempa odbyła się promocja książki Sławomira Siwka „Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski 1981-1990. Przebieg prac, dokumenty”. bowiem dokładnie 35 lat temu, tj. 12 grudnia 1981 roku – tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego – odbyło się pierwsze posiedzenia Prymasowskiej Rady Społecznej.

Po co Prymasowi Polski potrzebna była Rada Społeczna, która istniała przez dziesięć ostatnich lat upadku komunizmu w Polsce? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w książce Sławomira Siwka, który w latach 80. pracował w Sekretariacie Episkopatu Polski. Wykonywał wiele prac także dla Prymasa. Znał go i wiele rozmawiali. Jak mówi – ta książka powstała na prośbę Kardynała.

Publikacja jest źródłową analizą prac Prymasowskiej Rady Społecznej, okoliczności, w jakich pracowała i formułowała swoje opinie, zbiorem wszystkich dokumentów przyjętych w czasie dwóch kadencji Rady. Autor znalazł informacje, które pozwoliły odtworzyć przebieg jej prac, dyskusji, przygotowywanych projektów i dokumentów. Opisał też kontekst wydarzeń politycznych tego okresu historii Polski – ostatniego dziesięciolecia istnienia PRL, z wprowadzeniem stanu wojennego zakończonym wyborami 4 czerwca 1989 r.

Autor mówił, że kardynał Glemp traktował Radę jako instytucję służącą ostatniej szansie porozumienia władzy z „Solidarnością”. Prymasowi chodziło
o zyskanie na czasie i wykorzystanie wszystkich możliwości znalezienia porozumienia stron konfliktu. Kościół był gotów wziąć na siebie rolę pośrednika i gwaranta.

W ciągu dwu kadencji jej istnienia stała się ona instytucją wspomagającą cały Episkopat, komitetem doradczym opracowującym komplet dokumentów przydatnych do aktywności społecznej katolików świeckich w przyszłej Polsce, ciałem, które sprecyzowało stanowisko Kościoła
np. wobec ekologii czy też ochrony życia poczętego – wyjaśniał Sławomir Siwek.

Kontekst historyczny i właściwe dla danego okresu uwarunkowania polityczne przedstawił uczestniczący w spotkaniu profesor Wiesław Wysocki, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, kierownik Katedry Historii Najnowszej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.