Uroczystościom urodzinowym, poza przekazaniem życzeń i gratulacji Dostojnemu Jubilatowi, towarzyszyły wydarzenia wynikające z działalności Instytutu Prymasa Józefa Glempa.

Kardynał Józef Glemp wręczył statuetkę „Ku chwale” Edmundowi Mikołajczakowi, cenionemu inowro- cławskiemu historykowi i regionaliście, Honorowemu Obywatelowi Miasta Inowrocławia.

Następnie odbyła się promocja książki Mileny Kindziuk „Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki Prymas.” – biografii kardynała Józefa Glempa.
W rozmowie, którą poprowadził Piotr Strachanowski, udział wzięli: Milena Kindziuk, autorka biografii prymasowskiej i publicysta katolicki, Grzegorz Polak.

Zwieńczeniem uroczystości było otwarcie wystawy „Architektura sakralna w kolekcji malarstwa i grafiki” ze zbiorów Instytutu Prymasa Józefa Glempa, któremu towarzyszył krótki koncert Towarzystwa Śpiewu „Halka” pod dyrekcją Waldemara Szafrańskiego.

Uczestnicy urodzinowego spotkania podzielili się również opłatkiem, przekazując sobie życzenia bożonarodzeniowe. Nie zabrakło też urodzinowego tortu, który podzielił osobiście kardynał Glemp.

 

Jacek Nijak