W przeddzień 4. rocznicy śmierci kardynała Józefa Glempa, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia, tj. 22 stycznia 2017 roku, w kościele pw. Zwiastowania NMP odbyła się uroczysta msza święta sprawowana przez Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka, połączona
z wręczeniem statuetki „Ku chwale” animatorce życia muzycznego w Inowrocławiu Danucie Szyma.

    Uroczystość zaszczycili swą obecnością notable samorządowi, m.in. Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, jego zastępca Wojciech Piniewski, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski i radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, a ponadto poczty sztandarowe służb mundurowych i przyjaciele nagrodzonej Danuty Szyma.

    Statuetkę „Ku chwale”, doroczną nagrodę Instytutu Prymasa Józefa Glempa, która w tym roku, na wniosek włodarza Inowrocławia, przyznana została przez Radę Instytutu, uznanej inowrocławskiej dyrygentce chórów i wieloletniej nauczycielce muzyki, w uznaniu jej zasług dla kultury muzycznej, wręczyli wspólnie prezydent Ryszard Brejza i Jego Ekscelencja Wojciech Polak.

    Wiem że górna część jest na stronie ale tego poniżej nie ma:

    Drugi etap wydarzenia to uroczysta Gala Laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Ku chwale ducha” z udziałem Honorowych Patronów Konkursu – Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Odbyła się ona po południu w Instytucie Prymasa Józefa Glempa. Podczas uroczystości, oprócz wręczenia nagród, aktorzy Inowrocławskiego Teatru Otwartego pod kierunkiem Elżbiety Piniewskiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny wybranych spośród nadesłanych na konkurs fragmentów literackich.

Poniżej prezentujemy wyniki Konkursu:

KONKURS LITERACKI – POEZJA
I MIEJSCE – Damian Skawiński, Inowrocław
II MIEJSCE – Zuzanna Kruczek, Gimnazjum nr2 w Kruszwicy
III MIEJSCE – Jagoda Łuczak, III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

KONKURS LITERACKI – PROZA
I MIEJCE – Michał Chmielewski, III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
II MIEJSCE – Patrycja Błachut, III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
III MIEJSCE – Martyna Sobiechowska, Gimnazjum nr2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ – KATEGORIA WIEKOWA 13-16 LAT, SOLISTA
II MIEJCE
– Maja Królak, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie
– Klaudia Komasińska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie

KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ – KATEGORIA WIEKOWA 13-16 LAT, ZESPÓŁ
III MIEJSCE
– ZESPÓŁ „OD…NOWA” (Weronika Świątkowska i Dawid Klimczak), Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

KONKURS PLASTYCZNY – KATEGORIA WIEKOWA 13-16 LAT
I MIEJSCE – Martyna Tomczak, Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
II MIEJSCE – Gabriela Ciałkowska, Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
III MIEJSCE – Martyna Bubacz, Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
WYRÓŻNIENIE – Gabriela Waszak, Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

KONKURS PLASTYCZNY – KATEGORIA WIEKOWA 17 LAT I POWYŻEJ
WYRÓŻNIENIE – Adrian Worona, ZSP nr 3 w Inowrocławiu

    Prymas Wojciech Polak w końcowej mowie podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za inspiracje i dociekanie do źródła swoich losów poprzez wyrażanie tego w twórczości artystycznej.