18 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00 odbyło się spotkanie autorskie w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu z dr. Tomaszem Terlikowskim, filozofem i publicystą wokół książki „Czy konserwatyzm ma przyszłość? Koniec Europy jaką znamy”.

W czasie spotkania, które prowadził Piotr Turowski – opiekun Instytutu poruszono m.in. temat zmian cywilizacyjnych, które obecnie dotykają Europę. Omówiono kwestie pierwszych historycznych korzeni konserwatyzmu, jak również czym jest konserwatyzm w swej rozsądnej odmianie, mający – zdaniem dra Terlikowskiego – ważną rolę do odegrania we współczesnym świecie. Mówiono także o tym, że agresja Rosji na Ukrainę pokrzyżowała szyki tym europejskim konserwatystom, którzy w polityce Władymira Putina widzieli szansę na duchowe odrodzenie Starego Kontynentu. Tomasz Terlikowski podsumował też pontyfikat uważanego za konserwatystę papieża Benedykta XVI oraz zachęcał do czytania dzieł filozoficznych, tłumacząc, że powrót do racjonalności w rozemocjonowanym świecie jest nadzieją dla budowania przyszłości na bazie tradycyjnych wartości.

Nie zabrakło też pytań od uczestników spotkania, którzy w drugiej części spotkania korzystali z tej możliwości.