W przeddzień 4. rocznicy śmierci kardynała Józefa Glempa, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia, tj. 22 stycznia, w kościele pw. Zwiastowania NMP odbyła się uroczysta msza święta sprawowana przez Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka, połączona z wręczeniem statuetki „Ku chwale” animatorce życia muzycznego w Inowrocławiu Danucie Szyma.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością notable samorządowi, m.in. Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, jego zastępca Wojciech Piniewski, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski i radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, a ponadto poczty sztandarowe służb mundurowych i przyjaciele nagrodzonej Danuty Szyma.

Statuetkę „Ku chwale”, doroczną nagrodę Instytutu Prymasa Józefa Glempa, która w tym roku, na wniosek włodarza Inowrocławia, przyznana została przez Radę Instytutu, uznanej inowrocławskiej dyrygentce chórów i wieloletniej nauczycielce muzyki, w uznaniu jej zasług dla kultury muzycznej, wręczyli wspólnie prezydent Ryszard Brejza i Jego Ekscelencja Wojciech Polak.