Instytut Prymasa Józefa Glempa zaprasza na spotkanie autorskie z Joanną Podsadecką,
dziennikarką, redaktorką, pisarką pt. „Sztuka czułości ks. Jana Kaczkowskiego”.
Wydarzenie odbędzie się 5 września (niedziela) o godz. 16:00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa – pl. Klasztorny 2 w Inowrocławiu.

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI do odbioru w Kujawskim Centrum Kultury przy ul. Kilińskiego 16 od 18 sierpnia.
 
Spotkanie autorskie ma na celu przypomnieć i przybliżyć postać zmarłego w 2016 roku Kapłana, który stał się dla wielu inspiracją oraz wiarygodnym świadkiem Ewangelii. Ksiądz Jan Kaczkowski mimo zmagania się z ciężką chorobą nowotworową nie zaprzestał swojej misji duszpasterskiej,
a jeszcze bardziej ją zintensyfikował. Żył do końca swoich dni „na pełnej petardzie”.
 
Ks. Jan Kaczkowski (1977–2016) -współtwórca i prezes Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Kapelan domu pomocy społecznej i szpitala w Pucku. Organizator Areopagów Etycznych – warsztatów uczących studentów medycyny, jak komunikować się z pacjentem. Wykładowca bioetyki
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na podstawie pracy „Godność człowieka umierającego a pomoc osobom w stanie
terminalnym – studium teologiczno-moralne” uzyskał doktorat nauk teologicznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Curate Infirmos przyznawanym przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Orderem za Zacność. Laureat m.in. nagrody „Ślad”, nagrody „Pontifici”, Medalu św. Jerzego. Autor książki „Grunt pod nogami”, kilka obszernych wywiadów z nim ukazało się w formie książek. Honorowy obywatel Pucka. Został pochowany w rodzinnym Sopocie.
 
Joanna Podsadecka – dziennikarka, redaktorka i pisarka. Autorka książek „Gen ryzyka w sobie miał…” (o Jerzym Turowiczu) i „Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie: 1945-99″ (wspólnie z Witoldem Beresiem i Krzysztofem Burnetko). W 2016 r. opublikowała wywiad z ks. Janem Kaczkowskim „Dasz radę. Ostatnia rozmowa”, a w 2017 r. książkę o ks. Janie Kaczkowskim „Sztuka czułości” oraz wywiad z Markiem Kamińskim „Idź własną drogą”.
Redaktorka książki ks. Jana Kaczkowskiego „Grunt pod nogami” (2016). Ostatnio ukazała się jej druga rozmowa z Markiem Kamińskim – „Bądź zmianą”.