15 lutego 2023 r. o godz. 17:00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu odbyło się spotkanie autorskie z prof. Michałem Białkowskim, historykiem i politologiem wokół książki Sobór Watykański II. Polska historia. Publikacja w zwięzły i przystępny sposób ma ukazywać najważniejsze dokonania polskich uczestników obradującego w latach 1962-1965 Vaticanum II. 

W pierwszej części spotkania prof. Michał Białkowski odpowiadał na pytania, które zadawał Piotr Turowski, opiekun Instytutu, a dotyczyły one m. in.: znaczenia soborów w dziejach Kościoła, przygotowań przed rozpoczęciem obrad Soboru Watykańskiego II, czym było soborowe aggiornamento, do jakich grup należeli uczestnicy i świadkowie tego wydarzenia, jaki był wkład merytoryczny w końcowe dokumenty Vaticanum II polskich hierarchów z kard. Stefanem Wyszyńskim na czele. Profesor Michał  Białkowski wskazywał także, że podczas XXI soboru powszechnego szczególnie został zauważony młody biskup krakowski Karol Wojtyła oraz że jednym z głównych celów pontyfikatu Jana Pawła II była realizacja postanowień soborowych. W drugiej części wydarzenia przeznaczono czas na pytania od audytorium.