Sesja naukowa poświęcona została osobie i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa Tysiąclecia wspominał m.in. jego długoletni osobisty sekretarz oraz późniejszy następca kardynał Józef Glemp.

Sesję zorganizowano w Instytucie Prymasa Józefa Glempa z okazji przypadającej w 2011 roku 110. rocznicy urodzin Stefana Wyszyńskiego. W spotkaniu, oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Inowrocławia, uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta, członkowie ruchów i organizacji katolickich oraz inowrocławscy duchowni. Obecny był również biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Wojciech Polak.

Spotkanie rozpoczął odczyt ks. prałata Leszka Kaczmarka, proboszcza miejscowej parafii pw. Zwiastowania NMP, który przybliżył zebranym nauczanie społeczne kardynała Wyszyńskiego w dobie „Solidarności”. Jak mówił, w nauczaniu tym odnaleźć można diagnozę przyczyn ówczesnego kryzysu
w społeczeństwie i jednocześnie warunki konieczne do jego zażegnania. Wśród nich Prymas Tysiąclecia wymieniał przede wszystkim nawrócenie, uznanie godności człowieka, uporządkowanie życia społecznego, obronę godności kobiet oraz suwerenność i wolność ojczyzny.

   Głos podczas sesji zabrali także dwaj inowrocławscy regionaliści: Piotr Strachanowski i Edmund Mikołajczak, którzy przypomnieli wizyty prymasa Wyszyńskiego na Kujawach. Wspomnieniami podzielił się z zebranymi także Prymas Józef Glemp, który w latach 1967-1979 był osobistym sekretarzem Prymasa Tysiąclecia.

   Sesję w Inowrocławiu zorganizowano w ramach trwającego w archidiecezji gnieźnieńskiej Roku Prymasa Tysiąclecia ogłoszonego
w związku z przypadającymi w maju i sierpniu rocznicami: 65. rocznicą konsekracji biskupiej Prymasa Tysiąclecia, 30. rocznicą jego śmierci oraz 110. rocznicą urodzin.
 

Jacek Nijak