Kilka godzin trwało posiedzenie Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa, które odbyło się 8 stycznia 2018 r.  Przewodniczył mu Prymas Polski
abp Wojciech Polak. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności, omówiono plany na ten rok oraz wskazano laureata statuetki „Ku chwale”.


Wraz z abp. Wojciechem Polakiem obradowali biskup bydgoski Jan Tyrawa, Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, kanclerz Kurii Metropolitalnej
w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski, burmistrz Pakości Wiesław Kończal, proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu ks. prał. Leszek Kaczmarek i dyrektor Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Rafał Łaszkiewicz.

Rozpoczynający się rok będzie szczególny. Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, a w powstaniu mocno zapisał się Inowrocław i całe Kujawy. Będziemy też obchodzić piątą rocznicę śmierci Prymasa Józefa Glempa – przypomniał prowadzący obrady Prymas Polski abp Wojciech Polak.

W przededniu rocznicy śmierci Prymasa Józefa Glempa, w jego intencji, w najbliższą niedzielę o godz. 13.00 w kościele Zwiastowania NMP odbędzie się msza święta transmitowana przez Telewizję Polonia.

Podczas niej wręczona zostanie statuetka „Ku chwale”, do której nominowane są osoby wyróżniające się w różnych dziedzinach życia publicznego. Tegorocznym laureatem, na wniosek prezydenta Ryszarda Brejzy, jest ks. kanonik Zenon Rutkowski, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła Świętej Królowej Jadwigi, długoletni kapelan inowrocławskiego szpitala oraz kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego.

W tegorocznych planach instytutu jest organizacja spotkań z uczniami szkół podstawowych w celu przybliżenia sylwetki Prymasa Józefa Glempa, połączona z projekcją filmu Jerzego Klechty „Prymas przełomu”. Po raz ósmy przeprowadzony zostanie konkurs „Ku chwale ducha”, którego celem jest promocja wartości chrześcijańskich w życiu współczesnego człowieka. Opracowana zostanie również pieczęć Instytutu Prymasa Józefa Glempa
i pamiątkowa karta pocztowa.

Instytut Prymasa Józefa Glempa istnieje od 2008 r. Jego celem jest promocja duchowej kultury Kujaw. Zadania są realizowane poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizacje wystaw i prelekcji, prezentacje multimedialne oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej.

Instytut dzieli siedzibę z Teatrem Miejskim. Na co dzień można w nim oglądać pamiątki po Prymasie Józefie Glempie. Czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 12.00-18.00, a w soboty od 10.00 do 16.00. Istnieje jednak możliwość telefonicznego uzgodnienia innych godzin zwiedzania.

Ksiądz Zenon Rutkowski
Urodził się 23 grudnia 1946 r. w Gniewkowie w rodzinie Heleny (z domu Tuszyńskiej) i Stanisława Rutkowskich. Ukończył 7-letnią Szkołę Podstawową
w Gniewkowie, a następnie III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu. Lata 1964-1970 to czas studiów seminaryjnych
w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie z przerwą na odbycie służby wojskowej w Brzegu nad Odrą (1965-1967). Święceń kapłańskich ks. Zenonowi Rutkowskiemu udzielił 29 listopada 1970 r. bp Jan Czerniak w katedrze gnieźnieńskiej.

Posługę wikariuszowską odbywał ks. Zenon w parafiach: Świętego Michała Archanioła w Dębowie (k. Nakła), NMP Królowej Polski w Żninie, Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu i Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie.

25 marca 1983 r. kard. Józef Glemp Prymas Polski podpisał dekret tworzący nową parafię pw. Błogosławionej Królowej Jadwigi na inowrocławskim Rąbinie, powierzając ją 36-letniemu księdzu Zenonowi, wówczas najmłodszemu proboszczowi w archidiecezji gnieźnieńskiej. Ks. Rutkowski podjął energicznie dzieło budowy najpierw kaplicy, a następnie monumentalnego kościoła, który został konsekrowany 21 czerwca 2003 r. przez abpa Henryka Muszyńskiego, w obecności abpaTomasza Pety i bpa Wojciecha Polaka.

Przez 20 lat posługi proboszczowskiej na największym inowrocławskim osiedlu ks. Rutkowski był kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej, który znalazł przystań przy rąbińskiej parafii, gdzie powstała profesjonalna Biblioteka Katolicka im. Świętej Królowej Jadwigi pod kierownictwem Teresy Klonowskiej. Od 1986 roku rozpoczęła swoją historię grupa rąbińska Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasną Górę.

Warto wskazać, że w dziejach parafii Świętej Królowej Jadwigi szczególny ślad pozostawił śp. kardynał Józef Glemp, który ją erygował, mianował pierwszego proboszcza, poświęcił tymczasową kaplicę (1984), poświęcił i wmurował kamień węgielny w mury Domu Parafialnego im. Stefana kard. Wyszyńskiego (1987) oraz przeprowadził II Kongres Eucharystyczny Kościoła Gnieźnieńskiego dla Rejonu Kujawskiego, wskazując jego celebrację
w ówczesnej parafii Błogosławionej Królowej Jadwigi (1990).

W 1993 r. ks. Zenon Rutkowski został kapelanem inowrocławskich strażaków, a wkrótce kapelanem strażaków województwa bydgoskiego, po zmianach administracyjnych – województwa kujawsko-pomorskiego. W 1998 r., po odbyciu kursów oficerskich, otrzymał stopień młodszego kapitana, a awansując doszedł do stopnia starszego brygadiera. Zaszczytną funkcję piastował do 2015 r. Równolegle od 1997 r. do 2010 r. był kapelanem inowrocławskiego szpitala. W tym czasie z jego inicjatywy powstało hospicjum im. Świętej Królowej Jadwigi, a następnie szpitalny oddział opieki paliatywnej.

Bogactwo i różnorodność działalności duszpasterskiej ks. Zenona Rutkowskiego została uhonorowana m.in. w lokalnym plebiscycie na tytuł Inowrocławianina 1999 r.