W Instytucie Prymasa Józefa Glempa 26 stycznia br. odbyło się zebranie Rady Instytutu, któremu przewodniczył abp Wojciech Polak Prymas Polski.

Zebranych powitał pełniący funkcję Prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski. W spotkaniu wzięli udział m.in.: bp. Krzysztof Włodarczyk Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, ks. dr Zbigniew Przybylski Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, Zygmunt Groń Burmistrz Pakości, ks. prał. Leszek Kaczmarek proboszcz Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu, ks. kan. Maciej Kuczyński proboszcz Parafii pw. Św. Małgorzaty w Kościelcu, ks. dr Remigiusz Malewicz Prezes Fundacji Św. Wojciecha – Adalberta w Gnieźnie, Antoni Kapeja Prezes Towarzystwa Św. Wojciecha w Gnieźnie.

Podczas obrad przyjęto sprawozdanie z działalności tej instytucji za 2023 r. Tomasz Maliszewski Zarządca Kujawskiego Centrum Kultury oraz Piotr Turowski opiekun Instytutu Prymasa Józefa Glempa omówili kierunki i plany działania w roku bieżącym.

W tym roku statuetka „Ku chwale”, na wniosek Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka przyznana została kard. Kazimierzowi Nyczowi w uznaniu zasług na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kard. Józefa Glempa. Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się 26 stycznia br. w trakcie spotkania w Instytucie pt. „Człowiek Opatrzności. Wspomnienie o Prymasie Józefie Glempie z okazji 11. rocznicy śmierci”. W trakcie wydarzenia można było wysłuchać wykładów: ks. kard. Kazimierza Nycza pt. „Prymas Józef Glemp, człowiek przełomowych czasów Kościoła w Polsce”, prelekcje wygłosili także prof. Michał Białkowski, (historyk Kościoła, politolog) oraz red. Grzegorz Polak (dziennikarz i publicysta).