Dorocznemu posiedzeniu Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu, które odbyło się 11 stycznia 2019 r., przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności, omówiono plany na rok 2019 oraz przyjęto uchwałę w sprawie przyznania statuetki „Ku chwale”.

Wraz z abp. Wojciechem Polakiem obradowali Biskup Bydgoski Jan Tyrawa, Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, zastępca Burmistrza Pakości Szymon Łepski, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski, prezes Fundacji Świętego Wojciecha Adalberta
ks. kan. Przemysław Kwiatkowski, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Kościelcu ks. kan. Maciej Kuczyński, prezes Towarzystwa Świętego Wojciecha Antoni Kapeja i dyrektor Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Rafał Łaszkiewicz. W spotkaniu uczestniczyły także osoby wspierające działania Rady – dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury Monika Śliwińska i z ramienia Urzędu Miasta Jacek Nijak.

W przededniu 6. rocznicy śmierci Prymasa Józefa Glempa, w jego intencji, w niedzielę, 20 stycznia o godz. 12.00 w kościele Zwiastowania NMP odbędzie się msza święta pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Podczas niej wręczona zostanie statuetka „Ku chwale”, do której nominowane są osoby wyróżniające się w różnych dziedzinach życia publicznego. Dotychczasowymi tego zaszczytnego lauru są: Ryszard Brejza, Edmund Mikołajczak, prof. Jerzy Pietrzak, prof.Antoni Pruszewicz, abp Tomasz Peta, Teresa Klonowska, ks. prałat Leszek Kaczmarek, Danuta Szyma 
i ks. kanonik Zenon Rutkowski.

Tegorocznym laureatem, w uznaniu zasług dla upowszechniania dziejów kujawskiej Małej Ojczyzny, jest Piotr Strachanowski, inowrocławianin, znany regionalista i samorządowiec, autor wielu prac, publikacji i artykułów popularyzujących dzieje Kujaw inowrocławskich i samego Inowrocławia.

Przypomnijmy, że Instytut Prymasa Józefa Glempa istnieje od 2009 r. Jego celem jest promocja duchowej kultury Kujaw, a zadania są realizowane poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizacje wystaw i prelekcji.

Poniżej biogram Piotra Strachanowskiego, laureata statuetki „Ku chwale”:
Piotr Strachanowski urodził się w Inowrocławiu w 1960 roku. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. W latach
1979-1984 studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po studiach powrócił do Inowrocławia, podejmując pracę zawodową
w dziennikarstwie prasowym. W latach 1984-1990 był reporterem, a następnie sekretarzem redakcji poczytnego w tamtym okresie miejskiego tygodnika „Nowiny Inowrocławskie”. Później, do jesieni 1994 roku, pracował jako dziennikarz w bydgoskim tygodniku „Profile”, bydgosko-włocławskim tygodniku społeczno-politycznym „Kujawy” i inowrocławskim oddziale bydgoskiego „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”. Był stałym współpracownikiem bydgoskiej „Gazety Pomorskiej”. Publikował teksty we wrocławskim miesięczniku literacko-kulturalnym „Odra”, krakowskim miesięczniku literackim „Pismo” i warszawskim miesięczniku społeczno-kulturalnym „Więź”. Od października 1994 roku jest pracownikiem samorządowym w Urzędzie Miasta Inowrocławia na stanowisku Sekretarza Miasta Inowrocławia. Trzykrotnie, w latach 2006-2014, wybierany na radnego Rady Powiatu Inowrocławskiego, wcześniej, w latach 1994-1998, był radnym Rady Miejskiej Inowrocławia. Od 1995 roku przez ponad 20 kolejnych lat (do czasu ich ustawowej likwidacji) kierował także Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wspierającym Prezydenta Inowrocławia w tym obszarze działań. Wraz
z pozostałymi członkami tego społecznego gremium zabiegał o zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Inowrocławia, szczególną uwagę przykładając do opieki nad miejscami pamięci narodowej, pomnikami i tablicami pamiątkowymi oraz obiektami sakralnymi. Piotr Strachanowski działał także w inowrocławskim oddziale Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego. Należy do inowrocławskiego koła Polskiego Towarzystwa Historycznego, był współzałożycielem i członkiem zarządów: Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Liceum
im. Marii Konopnickiej oraz inowrocławskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Bardzo aktywnie uczestniczył w pracach założycielskich i organizatorskich Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu. Jest autorem książek popularyzujących historię Inowrocławia
i Kujaw Zachodnich, m.in. dwutomowego wydawnictwa „Z dziejów lecznictwa w Inowrocławiu” (2007, 2012) i monografii „Samorząd miasta Inowrocławia 1918-1939. Wybory i ludzie” (2000). Zajmował się historią inowrocławskiego sportu w książce „Klub Sportowy Noteć 1938-1988”, pisał także o dziejach inowrocławskiej gospodarki komunalnej w wydawnictwie „110 lat Wodociągów inowrocławskich. 1905-2015”. Wraz z Barbarą Kasińską
i Edmundem Mikołajczakiem jest autorem wznawianego trzykrotnie albumu „Po prostu Inowrocław. Ilustrowany przewodnik po ulicach miasta”
(2001-2008), przewodnika „Inowrocław. Miasto na soli” (1997), a także współredaktorem poświęconego Janowi Pawłowi II wydawnictwa „Teraz my przychodzimy do Ciebie. Album wielkiej wdzięczności…” (2006). Współredagował książkę „Z dziejów kupiectwa kujawsko- pomorskiego. Na 100-lecie powstania Towarzystwa Kupieckiego w Inowrocławiu” (1992) i album „Kościoły Inowrocławia i okolic” (2001). Był inicjatorem upamiętnienia
dr. Stanisława Wachowiaka, fundacji tablicy pamiątkowej na gmachu Banku Spółdzielczego i organizatorem sesji naukowej, a materiały posesyjne zredagował – wspólnie z Edmundem Mikołajczakiem – w książce „Czasy, które przeżył. Dr Stanisław Wachowiak (1890-1972) polityk, działacz gospodarczy i społeczny”(2002). Teksty jego autorstwa pojawiły się również w innych wydawnictwach, m.in. w „Listach z Rzymu ks. kard. Bolesława Filipiaka” (2012) oraz „Inowrocław – stolica Kujaw Zachodnich na tle wybranych europejskich uzdrowisk” (2010). Zamieszczał artykuły także w „Roczniku Kasprowiczowskim” – periodyku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, w „Ziemi Kujawskiej” – Polskiego Towarzystwa Historycznego
i w „Inowrocławskim Słowniku Biograficznym” redagowanym przez Edmunda Mikołajczaka.