3 marca 2023 r. o godz. 17:00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu odbył się wykład dra hab. Pawła Okołowskiego, pracownika Wydziału Filozofii UW pt. „Lem a chrześcijaństwo”. Celem wykładu było przybliżenie uczestnikom spotkania filozofii Stanisława Lema oraz ukazanie jaki stosunek do religii, a do chrześcijaństwa w szczególności miał autor Summy technologiae.

Tradycyjnie pierwszą część spotkania stanowiła prelekcja, a w drugiej części to osoby z audytorium mogły zadawać pytania prelegentowi. Spotkanie poprowadził Piotr Turowski.

Dr hab. Paweł Okołowski  zajmuje się głównie antropologią filozoficzną i aksjologią, prezentując w nich stanowisko własne. Autor książek: Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema (Warszawa 2010), Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne (Warszawa 2012), Filozofia i los. Szkice tychiczne (Kraków 2015); Głos Pana Lema. Szkice z filozofii człowieka, wartości i kosmosu. W stulecia urodzin autora Summy, (Kraków 2021).