Instytut Prymasa Józefa Glempa zaprasza na wykład dr. hab. Pawła Okołowskiego, pracownika Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Lema a chrześcijaństwo”. Wydarzenie będzie miało miejsce 3 marca 2023 r. o godz. 17:00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa – pl. Klasztorny 2 w Inowrocławiu.

Dr hab. Paweł Okołowski – pracownik Wydziału Filozofii UW, uczeń profesorów B. Wolniewicza i Z. Musiała. Zajmuje się głównie antropologią filozoficzną i aksjologią, prezentując w nich stanowisko własne. Autor książek: Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema (Warszawa 2010), Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne (Warszawa 2012), Filozofia i los. Szkice tychiczne (Kraków 2015); Głos Pana Lema. Szkice z filozofii człowieka, wartości i kosmosu. W stulecia urodzin autora Summy, (Kraków 2021); także licznych rozmów i wykładów na YouTubie. Inicjator i redaktor naukowy tomu: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. Post factum (Komorów 2021); prezes Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza