16 listopada o godz. 17:00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu odbyło się spotkanie autorskie z ks. prof. Andrzejem Szostkiem – filozofem, etykiem, byłym rektorem KUL pt. „Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie”. W pierwszej części wydarzenia Ksiądz Profesor odpowiadał na pytania prowadzącego spotkanie Piotra Turowskiego dotyczące lubelskiej szkoły etyki personalistycznej, kard. Karola Wojtyły, patriotyzmu, znaczenia sumienia w etyce i religii. Ponadto Gość Instytutu wspominał swoje spotkania z ks. prymasem Józefem Glempem oraz mówił o tym, które przykazania Dekalogu – jego zdaniem – jest najbardziej lekceważone. W drugiej części wydarzenia przeznaczono czas na pytania od audytorium.