W piątkowe południe, 10 marca 2017 roku, w Instytucie Prymasa Józefa Glempa odbyła się debata „Szlakiem myśli Johna Wesleya, czyli
w co wierzą metodyści?”. Wpisała się ona w cykl spotkań poświęconych szerzeniu idei ekumenizmu, których celem jest poznawanie wyznań chrześcijańskich, z podkreśleniem tego, co je łączy i co dzieli.

    Kościół rzymskokatolicki reprezentował ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL z Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii, członek m.in. Komisji Teologicznej Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, Europejskiego Stowarzyszenia Societas Oecumenica, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, natomiast Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP – ks. mgr Krzysztof Wolnica, absolwent teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przewodniczący Komisji Historycznej, sekretarz Dolnośląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

    Spotkanie poprowadziła inicjatorka wydarzenia Justyna Majewska, prowadząc dyskurs z zaproszonymi gośćmi o założycielu kościoła metodystycznego Johnie Wesleyu, którego życie i dzieło odcisnęło piętno na ówczesnej Anglii, pokazywało bowiem dążenie do pełnej jedności zarówno sfery widzialnej jak i niewidzialnej. Metodyzm nawiązywał do chrześcijaństwa pierwotnego, będąc przez to bardziej praktycznym ruchem uświęconym, niż akademickim czy etycznym.

    „Metodyzm jest bliski mojemu sercu dlatego, że jest to ruch, który budowano, akcentując świętość życia poprzez czytanie Biblii, dyskurs teologiczny i przeżywanie Eucharystii. Metodyści, przestrzegając metodycznie narzuconych sobie swoich zasad, zostali nazwani właśnie metodystami.
W I połowie XVIII wieku rodziła się industrializacja, przemysł, elektryczność, ruchy migracyjne ze wsi do miast i stąd ruch metodystyczny zaopiekował się tymi ludźmi, co zapoczątkowało misyjność ruchu metodystycznego. J. Wesley pisał wyjaśnienia biblijne, do tysięcy ludzi przemawiał w kazaniach, często nawet 4-godzinnych, stając się odnową i odpowiedzią na potrzeby ludzi. Wesley wiarę nazywa wiarą sługi, chcąc doświadczyć dzięki temu dobroci łaskawego Boga”
 – mówił ks. Przemysław Kantyka.

    Warto wspomnieć, że twórca metodyzmu wygłosił w swoim życiu około 40 tysięcy kazań, z których zachowało się jedynie 150. Wesley nie tworzył nowej teologii, był bowiem wewnętrznie w strukturze kościoła anglikańskiego, a dogmatyka metodystyczna to coś nowatorskiego, odkrywczego, prekursorskiego jak choćby kazania poza budynkami kościelnymi. Do swej dogmatyki zalicza 44 standardowe kazania Wesleya, w których zawarte jest clou metodyzmu, oraz noty Wesleya do Starego i Nowego Testamentu. Wesley prowadził dysputy teologiczne, głosząc, że każdy człowiek jest powołany do miłości, sprzeciwiał się idei predestynacji jako przeznaczenia „z góry” do zbawienia lub potępienia jednostki.

    Metodyzm z kościołem rzymskokatolickim ma wspólne m.in. wyznania wiary, nauczanie społeczne i 2 sakramenty – chrzest i Eucharystię, pozostałe
z nich inaczej nazywając, dążenie do świętości, do naśladowania Chrystusa, umiłowanie Boga, szacunek do Słowa Bożego czy konserwatywne podejście do ordynowania na duchownych homoseksualistów i nieudzielanie związkom jednopłciowym sakramentu małżeństwa. Różnice tkwią głównie w strukturze kościelnej każdego ze wspomnianych wyznań i ewangelizacji, a także korzystanie ze świeckich kaznodziejów przez wyznawców Wesleya na całym świecie.

Źródło: http://inianie.pl/adepci-johna-wesleya-o-wierze-metodystow/