Wykład „Caritati in iustitia” propter Patriam, wygłoszony przez biskupa prof. dra hab. Andrzeja Dziubę, ordynariusza łowickiego, w inowrocławskim Instytucie Prymasa Józefa Glempa, zainaugurował przygotowania do obchodów 1. rocznicy śmierci kardynała Glempa, które odbędą się w styczniu 2014 roku.

Bp Dziuba w swoim wystąpieniu ukazał wiele aspektów działania kard. Józefa Glempa, które podejmowane były z myślą o dobru Kościoła i Ojczyzny. Autor wykładu nieprzypadkowo ujął temat w perspektywie ojczyźnianej, nawiązując do dewizy biskupiej – „Przez sprawiedliwość ku miłości” Ojczyźnie. Ordynariusz łowicki wyraził podziękowanie za inicjatywy utrwalające pamięć kardynała Glempa, które podejmowane są w Inowrocławiu, podkreślając – Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu jest ważną placówką, która utrwala dzieło, twórczość i życie wybitnego Syna tej ziemi. To wielkie dziedzictwo prymasowskie, którego tutaj można doświadczać i uczyć się ku przyszłym pokoleniom. Dziękuję za dar dzisiejszego spotkania, bogactwo napotkanych ludzi oraz ich oblicze, które odzwierciedla szacunek dla kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

Bp Andrzej Dziuba był wiele lat związany z Sekretariatem Prymasa Polski, m.in. jako kapelan i sekretarz kardynała Glempa. Obowiązki ordynariusza łowickiego łączy z pracą naukową na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz kierowaniem Ośrodkiem Dokumentacji
i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Prymasa Tysiąclecia. Wśród wielu pełnionych funkcji jest m.in. przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski i naczelnym kapelanem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

 

Jacek Nijak