Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu zaprasza na spotkanie autorskie z abp. Grzegorzem Rysiem, metropolitą łódzkim pt. „Chrześcijanie wobec Żydów”. Wydarzenie będzie miało miejsce 16 maja 2023 r. o godz. 17:00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa – pl. Klasztorny 2 w Inowrocławiu. Prowadzić spotkanie będą: red. Marek Zając, dyrektor stacji Polsat Rodzina oraz Piotr Turowski, opiekun Instytut. WSTĘP WOLNY

Wydarzenie na facebook’u: https://fb.me/e/EwoVvbh2

Z opisu Wydawnictwa WAM:

Najnowsza książka abp. Grzegorza Rysia, historyka mediewisty, to niezwykła próba ukazania stosunku chrześcijan do Żydów w starożytności i wiekach średnich, zatem w okresie budowania tożsamości zarówno Kościoła, jak i judaizmu rabinicznego. Wspólne relacje wyznawców obu religii od początku naznaczone były napięciem, które z biegiem lat pogłębiało się i obejmowało kolejne dziedziny życia, by osiągnąć apogeum w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa. Wtedy to pojawiły się krucjaty, pogromy, wypędzenia i inkwizycja. Powstała rana, którą coraz trudniej było wyleczyć.

Wyjątkowo odważna, poparta źródłami, analizą tekstów i wydarzeń, a jednocześnie przystępna opowieść o bolesnym pęknięciu we wspólnym dziedzictwie chrześcijan i wyznawców judaizmu. Ta książka to także zadane nam dziś pytanie o to, co z tym pęknięciem zrobimy.

Abp Grzegorz Ryś -metropolita łódzki, doktor habilitowany w dziedzinie historii Kościoła. W latach 2007–2011 rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2011–2017 biskup pomocniczy krakowski. Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Autor wielu publikacji, m.in. książek: ; „Celibat”; „Inkwizycja”: „Jeden, święty, powszechny, apostolski. Spotkania z historią Kościoła”

red. Marek Zając –dziennikarz i publicysta. Od roku 2006 jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka. Dyrektor stacji Polsat Rodzina.