Z przyczyn zdrowotnych, nie mógł w gali urodzinowej uczestniczyć osobiście Czcigodny Jubilat.

   Uroczystość odbyła się w Instytucie Prymasa Józefa Glempa. Prezydent Ryszard Brejza poinformował zebranych o życzeniach przekazanych pisemnie Jubilatowi. „Dziękuję Księdzu Kardynałowi za wszelkie dobro płynące z Jego posługi, w sposób szczególny za cenne, tak liczne dary przekazane naszemu miastu, które od trzech lat, z pietyzmem gromadzimy w Instytucie” – czytamy w liście przekazanym Prymasowi. Również Prymas Józef Glemp, z uwagi na niemożność osobistego wzięcia udziału w gali, przekazał na ręce Prezydenta życzenia: „Wielce Szanowny Panie Prezydencie Miasta Inowrocławia! Obok życzeń świątecznych ślę gorące podziękowania za wiele dóbr, które doświadcza Inowrocław i Kościół wpisany w jego strukturę. Szczególne podziękowania składam od siebie. Niestety, zdrowie nie zawsze dopisuje. Szczęść Boże na Nowy Rok 2013″ – napisał Józef kard. Glemp.

   Gala urodzinowa, jak co roku, połączona była z uhonorowaniem przez kard. Józefa Glempa osób wyróżniających się w swojej pracy i działalności. Już po raz czwarty wręczone zostały statuetki „Ku chwale”. W imieniu Prymasa Polski Seniora ks. infułat prof. Jerzy Stefański wręczył tę statuetkę wraz z dyplomem prof. Antoniemu Pruszewiczowi, w uznaniu wybitnych jego zasług dla rozwoju medycyny.
   Medalem „Bravium” – za szlachetność przy wyczynie i dyplomem udekorowana została Elżbieta Wojciechowska, mistrzyni świata i Polski w nordic walking. Ks. infułat prof. Jerzy Stefański wręczył także przyznane po raz pierwszy przez Prymasa Polski Seniora dyplomy honorowe „Amicus Cuiaviae”. Stanowią one wyraz docenienia przez kard. Józefa Glempa osób zasłużonych dla rozwoju regionu. Otrzymali je: inowrocławski regionalista Piotr Strachanowski – za upowszechnianie dziejów Kujaw, w tym Inowrocławia, i hotelarz Tadeusz Tulibacki – za utrwalanie pamięci osób związanych z Kujawami i formowanie gościnności turystycznej.

    Laudacje o wyróżnionych wygłosili: pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza ks. kan. prof. Antoni Siemianowski, olimpijczyk-koszykarz Wojciech Rosiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu dr Tomasz Łaszkiewicz i Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia Edmund Mikołajczak.


    Oficjalnie uruchomiono stronę internetową Instytutu Prymasa Józefa Glempa (www.instytutprymasa.pl). – Strona ta daje możliwość poszerzenia kręgu oddziaływania idei inowrocławskiego Instytutu. Od dzisiaj mieszkańcy najdalszych zakątków świata mogą zapoznać się z wybranym fragmentem dziedzictwa Prymasa Józefa Glempa, utrwalanym przez działalność wspomnianej instytucji – powiedział Prezydent Ryszard Brejza.

    Ponadto nagrodzono młodzież – laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Ku chwale ducha”. Na zakończenie zaprezentowane zostały fragmenty prac konkursowych.