W dniu 23 stycznia 2020 r. obchodziliśmy 7. rocznicę śmierci Jego Eminencji ks. Józefa kard. Glempa, prymasa Polski. Z tego też powodu delegacja z Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu uczestniczyła w uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji śp. Prymasa w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski. Mszę koncelebrowali: Piotr Jarecki – biskup pomocniczy warszawski, Wiesław Lechowicz – biskup pomocniczy tarnowski i kilkudziesięciu kapłanów. Licznie w nabożeństwie uczestniczyli m. in. seminarzyści, poczty sztandarowe, przedstawiciele Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Fides et Ratio.   

W homilii ks. kard. Nycz przypomniał postać śp. ks. kard. Józefa Glempa oraz wskazywał na dzieło i dziedzictwo, które po sobie pozostawił. Mówił, że Prymas Glemp pełnił swój urząd w czasach trudnych, wymagających od niego mądrości i szczególnego rozeznania znaków czasu. Posługę tę pełnił jednak odważnie, w duchu odpowiedzialności za Kościół i Naród.

Kardynał Nycz podziękował zebranym za obecność, za podtrzymywanie pamięci o Prymasie. – Ta rocznica niech będzie okazją do podziękowania za dzieło Prymasa, jego posługiwanie, za to kim był i jaki był dla nas – mówił do wiernych kardynał.

Po Mszy nastąpiło procesyjne zejście do podziemi bazyliki, gdzie znajduje się grób kard. Józefa Glempa. Po krótkiej modlitwie tam odmówionej złożono kwiaty na grobie Prymasa.