26 lutego br. odbył się w Instytucie wykład: „Związki Prymasa Józefa Glempa z rodzinnymi Kujawami” wygłoszony przez p. Edmunda Mikołajczaka – Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

W czasie referatu p. Mikołajczak przedstawił historię lat dziecięcych i młodzieńczych Prymasa spędzonych na Kujawach. Prelegent przypomniał też wiele osób, które wywarły wpływ na kształtowanie się osobowości Józefa Glempa. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługują nauczyciele przyszłego Prymasa z ówczesnego Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza: Zenon Kopeć – nauczyciel języka polskiego; Michał Swoboda – wybitny filolog klasyczny, znamienity znawca Cycerona; Józef Bączkowski – nauczyciel wychowania fizycznego, który był też autorem sportowych sukcesów młodego Glempa oraz ks. Dezydery Wróblewski – nauczyciel religii.

W prezentowanym wykładzie p. Mikołajczak zaznaczał, że Prymas Glemp do końca swoich dni czuł się blisko związany z Kujawami i Kujawiakami. Wielokrotnie przybywał w swoje rodzinne strony już jako prymas. Co dwa lata odwiedzał Licem Jana Kasprowicza, gdzie spotykał się z kolegami ze szkolnych ław oraz z młodzieżą aktualnie do szkoły uczęszczającą. Ponadto każdego roku obchodził urodziny właśnie w Inowrocławiu.

Edmund Mikołajczak – rodowity inowrocławianin, historyk, regionalista, wybitny pedagog i zaangażowany społecznik. W 2008 roku nagrodzony Honorowym Obywatelstwem Miasta Inowrocławia. Wśród wielu nagród, wyróżniony także statuetką „Ku Chwale” ufundowaną przez Prymasa Józefa Glempa.

Biogram Edmunda Mikołajczaka znajduje się w sali kujawskiej Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu.