3 lutego 2016 roku w inowrocławskim Instytucie Prymasa Józefa Glempa odbył się na wykład zatytułowany „Dialog międzyreligijny”, który wygłosił bp Jan Tyrawa, ordynariusz Diecezji Bydgoskiej i doktor nauk teologicznych.

Od czasu II Soboru Watykańskiego słowo „dialog” wyznacza jedną z istotnych perspektyw misji ewangelizacyjnej kościoła we współczesnym świecie. Mówi się o dialogu z kulturą, religii z nauką oraz dialogu ekumenicznym. Również dialog międzyreligijny wpisuje się w szeroką perspektywę misji kościoła. Jako że świat wyznacza nowy kontekst wzajemnych relacji interkulturowych, w tym interreligijnych, jedynie słuszną i zarazem trudną drogą jest droga dialogu.

Ks. biskup Tyrawa zwrócił uwagę na to, że kontekst dialogu w Europie wytycza nie tylko islam, lecz również inne religie, zaznaczające swą obecność
w kulturze Zachodu. Z kolei środowisko dialogu wyznaczają sekularyzacja, laicyzacja i globalizacja. W obliczu tych zjawisk dialog jest odważnym wysiłkiem zwrócenia się ku drugiemu człowiekowi, by lepiej go poznać i zrozumieć.