Podczas spotkania autorka promowała kolejny tomik swoich wierszy pt. „Modlitwy moje serdeczne”.

Wprowadzenia dokonał ks. prałat Leszek Kaczmarek, który wyraził słowa uznania i podziękowań dla Teresy Klonowskiej. W spotkaniu uczestniczył również Wojciech Piniewski, zastępca prezydenta Inowroclawia oraz liczni sympatycy poezji Teresy Klonowskiej, zwłaszcza ze środowisk skupionych wokół Klubu Inteligencji Katolickiej, Biblioteki Katolickiej im. św. Jadwigi Królowej oraz rąbińskich parafii św. Jadwigi i Chrystusa Miłosiernego.

 

Jacek Nijak