Zachęcamy do udziału w VII Konkursie Artystycznym KU CHWALE DUCHA, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia 2018 roku podczas obchodów piątej rocznicy śmierci kardynała Józefa Glempa.

    Konkurs, którego pomysłodawcą był zmarły kardynał Józef Glemp, przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: literatura, plastyka i fotografia. 
Honorowy patronat nad tegoroczną edycją zmagań artystycznych sprawuje Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
    
    Regulaminy i karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Kujawskiego Centrum Kultury www.kck.inowroclaw.pl (w zakładce REGULAMINY) oraz Instytutu Prymasa Józefa Glempa www.instytutprymasa.pl, jak również poniżej (pod artykułem).
    Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 22 grudnia 2017 roku drogą pocztową lub osobiście na adres Organizatora (Kujawskie Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław) z dopiskiem „KU CHWALE DUCHA – dana kategoria”.

    Obchody piątej rocznicy śmierci kardynała Józefa Glempa i rozstrzygnięcie VII Konkursu Artystycznego KU CHWALE DUCHA odbędą się w Kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu (ul. Plebanka 10).