Nawiązując do przypadającej niebawem 5. rocznicy śmierci prymasa Józefa Glempa, w kościele pw. Zwiastowania NMP koncelebrowana była
14 stycznia 2018 roku msza św. pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Nabożeństwo transmitowała Telewizja Polonia.

Jesteśmy dziś razem w tym szczególnym miejscu, w którym prawda o wezwaniu do wspólnoty z Bogiem stała się prawie 90 lat temu udziałem późniejszego prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Zbliża się piąta rocznica Jego śmierci. Dlatego modlimy się tutaj – w Inowrocławiu, w kościele, gdzie późniejszy prymas przyjął chrzest święty. Z tym kościołem bardzo czuł się związany. Często mówił, że Inowrocław,
w którym przyszedł na świat, to jakby okno przez które spogląda na Kujawy. Pragnął też, aby tutaj po Jego śmierci pamięć po Nim pozostała. Ucieszył się z powstania Instytutu Prymasa Glempa, powołanego w Inowrocławiu. Instytutu, który sięga do spuścizny Jego nauczania, pasterskiego posługiwania. Cieszę się, że kontynuujemy tradycję przyznawania co roku statuetki „Ku chwale”
 – mówił podczas mszy św. prymas Polski abp. Wojciech Polak.

Statuetka „Ku chwale” przyznawana jest osobom wyróżniającym się w różnych dziedzinach życia publicznego. Tegorocznym laureatem, na wniosek Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, jest ks. kanonik Zenon Rutkowski, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła Świętej Królowej Jadwigi, długoletni kapelan inowrocławskiego szpitala oraz kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego.

(…)  Rada Instytutu Prymasa Józefa Glempa uchwałą z 8 stycznia br. przyznała nagrodę „Ku chwale” ks. kanonikowi starszemu brygadierowi Zenonowi Rutkowskiemu, synowi ziemi kujawskiej, urodzonemu 23 grudnia 1946 r. w Gniewkowie. (…) Święceń kapłańskich ks. Zenonowi udzielił
29 listopada 1970 r. bp Jan Czerniak w katedrze gnieźnieńskiej. (…) 25 marca 1983 r. kard. Józef Glemp prymas Polski podpisał dekret tworzący nową parafię pw. Błogosławionej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu powierzając ją 36-letniemu księdzu Zenonowi, wówczas najmłodszemu proboszczowi
w archidiecezji gnieźnieńskiej, który podjął dzieło budowy najpierw kaplicy, domu parafialnego, a następnie monumentalnego kościoła, konsekrowanego 21 czerwca 2003 r. Przez 20 lat posługi proboszczowskiej ks. Rutkowski był kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie powstała profesjonalna Biblioteka Katolicka, zaś od 1986 roku zaczęła pielgrzymować grupa rąbińska Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasną Górę. W 1993 r. ks. Zenon Rutkowski został kapelanem inowrocławskich strażaków, a wkrótce kapelanem strażaków województwa bydgoskiego, po zmianach administracyjnych – województwa kujawsko-pomorskiego. Równolegle od 1997 r. do 2010 r. był kapelanem inowrocławskiego szpitala. W tym czasie
z jego inicjatywy powstało hospicjum im. Świętej Królowej Jadwigi, a następnie szpitalny oddział opieki paliatywnej. Kardynał Józef Glemp, wieńcząc swoją ostatnią homilię w posłudze prymasowskiej, zwrócił się do wiernych w tej świątyni : „Bracia i Siostry, niech nasza modlitwa wznosi się ku chwale Boga i ku chwale Matki Najświętszej, tu z Kujaw. Amen.” Podejmując to wezwanie, niech dzisiejsza modlitwa i prymasowskie wyróżnienie księdza wznoszą się ku chwale Najwyższego, tutaj z naszych umiłowanych Kujaw
 – powiedział m.in. Jacek Nijak, wygłaszając laudację.

Statuę „Ku chwale” wręczył Przewodniczący Rady Instytutu abp Wojciech Polak, drugi w historii prymas Polski urodzony w Inowrocławiu oraz Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Po zakończeniu nabożeństwa Prymas wręczył dzieciom i młodzieży nagrody w konkursie literackim, plastycznym i fotograficznym „Ku chwale”. Laureaci to: w kategorii literatura-proza pierwsze miejsce –Sandra Matuszak, drugie miejsce – Marcin Pomieciński, trzecie miejsce – Martyna Gotówka; w kategorii literatura-poezja: pierwsze miejsce –Julia Kaczmarek, drugie miejsce – Karolina Wysocka, trzecie miejsce – Sebastian Gotowicz; w kategorii prac plastycznych-klasy I-III SP: pierwsze miejsce –Zuzanna Antczak, drugie miejsce – Mikołaj Kołodyński, wyróżnienie – Nikola Nadolska;
w kategorii prac plastycznych– klasy IV-VI SP: pierwsze miejsce – Aleksandra Otremba, wyróżnienie – Weronika Kaliska, Karol Iwanicki; w kategorii prac plastycznych- klasy VII SP i gimnazjum: pierwsze miejsce – Justyna Kruzel, drugie miejsce – Oliwia Wesołowska, trzecie miejsce – Klaudia Tochman, Marianna Kiestrzyn, wyróżnienie – Anita Burzyńska; w kategorii prac plastycznych-szkoły ponadgimnazjalne: pierwsze miejsce – Agnieszka Sołtysiak, wyróżnienie – Marta Lewandowska; w kategorii fotografia: wyróżnienie – Jagoda Łuczak.