Instytut Prymasa Józefa Glempa zaprasza na spotkanie wokół książki „Wiara ludzi wolnych” ks. Józefa Tischnera, wydanej przez Wydawnictwo WAM (wybrała i opracowała Joanna Podsadecka). Dyskutować będą: – prof. Tadeusz Gadacz – prof. Robert Piłat. Prowadzenie: Marek Zając Transmisja na kanale Instytutu Prymasa Józefa Glempa w serwisie internetowym Youtube. 31 października 2021 r., godz. 20:00 Jest to siódme spotkanie z cyklu WIARA.ROZUM.KSIĄŻKA. Wydarzenie na facebooku: https://fb.me/e/7jACmgXbP *

O KSIĄŻCE:

Jak wierzyć w świecie, który żongluje iluzjami? Czy kierować się sumieniem, jeśli inni idą na kompromis? Dlaczego Bóg tak często milczy wobec naszego cierpienia? Ile w Jego oczach warte są nasze starania i nasza praca? Powrót do refleksji ks. Józefa Tischnera budzi do myślenia, wzięcia odpowiedzialności za czyny i przyjęcia postawy zaufania. Filozof z Łopusznej przypomina o zapomnianych prawdach i odkurza niemodne słowa. Wciąż fascynuje. Wiara to droga do prawdziwej wolności. Skoro [Chrystus] mógł zmienić wodę w wino, mógł także odwrotnie, lecz tego nie uczynił. Skoro mógł uciszyć burzę, mógł ją także obudzić, lecz tego nie uczynił. Skoro mógł przywrócić wzrok, mógł także oślepić tych, którzy pluli Mu w twarz, lecz tego nie zrobił. Mógł odebrać mowę tym, którzy Go niesłusznie oskarżali, skoro głuchoniememu przywrócił mowę. Mógł doprowadzić do śmierci Piłata, Annasza, Kajfasza… I tego też nie zrobił. Cała Jego moc zewnętrzna była poddana jakiejś tajemniczej mocy wewnętrznej. * O UCZESTNIKACH: prof. TADEUSZ GADACZ – filozof, religioznawca, uczeń ks. Józefa Tischnera. Kierownik Katedry Filozofii w Collegium Civitas, redaktor naukowy Encyklopedii PWN, wykładowca m.in. na Hebrew University w Jerozolimie i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve. Autor wielu artykułów i opracowań naukowych, m.in.: książki Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha (Kraków 1991), O umiejętności życia (Kraków 2007), O ulotności życia (Warszawa 2008), Historia filozofii XX wieku: nurty (Kraków 2009). Laureat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m.st. Warszawy dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego 2002 roku.

prof. ROBERT PIŁAT – filozof, przez blisko ćwierć wieku związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, a następnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dwudziestu lat współtworzy radiowe i telewizyjne audycje o filozofii, muzyce i literaturze, między innymi w Programie 2 Polskiego Radia i w TVP Kultura. Opublikował między innymi książki „Krzywda i zadośćuczynienie”, „O istocie pojęć”, „Aporie samowiedzy”, „O rozsądku i jego szaleństwach”, za którą w 2020r. otrzymał Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

red. MAREK ZAJĄC – moderator spotkań cyklu WIARA.ROZUM.KSIĄŻKA, dziennikarz i publicysta, pracował w Telewizji Polskiej i „Tygodniku Powszechnym”, współprowadził m.in. program TVP 1 „Między ziemią a niebem”. Związany z Telewizją POLSAT. Od roku 2006 jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, obecnie także przewodniczącym Rady Fundacji Auschwitz Birkenau. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka.

Patronat medialny: WIĘŹ

* #instytutprymasajózefaglempa #kckino #inowrocław #wiararozumksiążka #marekzając #józeftischner #tadeuszgadacz #robertpiłat #wiaraludziwolnych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury