Instytut Prymasa Józefa Glempa zapraszana na VI spotkanie z cyklu WIARA.ROZUM.KSIĄŻKA, którego celem jest promocja czytelnictwa.
Kontynuujemy nasz cykl dotyczący fundamentalnych spraw dla cywilizacji zachodniej, mianowicie relacji między wiarą i rozumem.
W czasie godzinnej rozmowy online tym razem red. Marek ZAJĄC – moderator oraz eksperci o. Tomasz GRABOWSKI OP – prezes wydawnictwa W drodze 
oraz o. Łukasz POPKO OP – biblista, wykładowca Ecole Biblique et Archeologique w Jerozolimie omawiać będą książkę List do Rzymian – Scott W Hahn,
która stanowi kolejną część serii Katolickich komentarzy do Pisma Świętego.


Wydarzenie odbędzie się 18 października br. o godz. 20:00 na kanale Instytutu Prymasa Józefa Glempa w serwisie internetowym YouTube.


YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzg3Sd3RiN-e2yQeZvwXENA

Facebook: https://fb.me/e/2P9tWdG24

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=HL_yCq5D9VQ


List do Rzymian charakteryzuje się niewyczerpaną głębią duchową i teologiczną. Jego struktura jest prosta i czytelna. Czytelnik znajdzie w nim objaśnienie wiary chrześcijańskiej i szereg zachęt dotyczących życia chrześcijańskiego. Wiara i życie, katecheza i sposób postępowania stanowią zatem dwie główne części Listu
do Rzymian.

W 6. tomie serii Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego czytamy:
Rzym był największym i najwspanialszym miastem świata znanego Pawłowi. Jako stolica cesarstwa nie miał sobie równych pod względem znaczenia politycznego.
A ponieważ był równocześnie tętniącym życiem ośrodkiem kultury i handlu, z magnetyczną siłą przyciągał intelektualistów, kupców i wszystkich szukających szczęścia
i perspektyw. (…) Zdobywając i umacniając tam wyznawców Chrystusa, mógł wykorzystać znaczenie miasta, by dotrzeć z orędziem chrześcijańskim do całego świata, którego było stolicą. (…) List do Rzymian to perła w koronie pism Pawła. To jedno z najbogatszych i najpełniejszych objaśnień Ewangelii, jakie kiedykolwiek przelano
na papier”.

Patronat medialny: WIĘŹ


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.