Instytut Prymasa Józefa Glempa zaprasza na spotkanie autorskie z o. Maciejem Biskupem OP na temat książki
„Nieostatnie kuszenie. Jak przetrwać noc Kościoła” wydanej przez Wydawnictwo WAM.
Wydarzenie będzie miało miejsce 8 lipca br. o godz. 16:00 w Instytucie – pl. Klasztorny 2 w Inowrocławiu.

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI do odbioru w Kujawskim Centrum Kultury przy ul. Kilińskiego 16.

Duchowy przewodnik na czas kryzysu.
Szatańskie kuszenia, których doświadczył Jezus, opisane są w Biblii bardzo wyraźnie. Pierwsze miało miejsce na Pustyni Judzkiej, ostatnie na krzyżu. Obecnie Kościół wciąż poddawany jest podobnej próbie. Przychodzi ona nie tyle z zewnątrz, ile w dużej mierze ze środka, ze strony jego synów i córek. Klerykalizm, nadużywanie władzy i łamanie sumienia to trzy główne przyczyny bolesnego kryzysu w Kościele.
Jak rozpoznać moment, w którym zaczynamy być kuszeni? Jak nie dać się zwieść i przezwyciężyć w sobie pokusy? Nie jest to takie proste i oczywiste. Kuszenie Szatana w Kościele – jak pisze o. Maciej Biskup OP – dokonuje się bowiem w sposób bardzo subtelny, za pomocą religijnego języka
i kościelnej narracji, powołującej się na rzekomy duchowy autorytet. Odpowiedzią jest kontemplacja Chrystusa. Nie ma bowiem w Jego obliczu
i zachowaniu cienia pychy, władczości, przemocy czy manipulacji. I to jest droga Kościoła.
Aby ta szczególna noc Kościoła ustąpiła, jego ludzie muszą zdobyć się na odwagę zstąpienia na dno grzechu w Kościele, tak aby rozpoczął się proces oczyszczenia i odnowienia wszystkiego w Chrystusie.
Maciej Biskup OP

O. Maciej Biskup OP – dominikanin, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Po studiach doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej
na UAM był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym oficyny „W drodze” oraz przeorem w Szczecinie. Obecnie pełni funkcję promotora świeckich dominikanów, mieszka w klasztorze w Łodzi i związany jest z Dominikańskim Ośrodkiem Kaznodziejskim.
Zaangażowany jest również w dialog ekumeniczny i dialog z judaizmem. Publikował na łamach m.in. „W drodze”, „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Listu” i „Biblii”. Autor książek („Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą”, „Ocalić w sercu”).