W Instytucie Prymasa Józefa Glempa 8 stycznia br. odbyło się doroczne zebranie Rady Instytutu, któremu przewodniczył abp Wojciech Polak Prymas Polski.

Zebranych powitał Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. W spotkaniu uczestniczyli m.in. biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Wiesław Kończal, Burmistrz Pakości, ks. kan. dr Zbigniew Przybylski, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, ks. kan. Maciej Kuczyński, Proboszcz parafii
św. Małgorzaty w Kościelcu, Rafał Łaszkiewicz, Dyrektor Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Piotr Strachanowski, Sekretarz Miasta Inowrocławia
i Monika Śliwińska, Dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury.

Podczas obrad przyjęto sprawozdanie za miniony rok pracy Instytutu oraz zaplanowano kierunki działalności tej instytucji w 2016 r. Przyznano także doroczną nagrodę Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa „Ku chwale”, której laureatem, na wniosek Prezydenta Ryszarda Brejzy, będzie ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz inowrocławskiej parafii Zwiastowania NMP, dziekan i koordynator duszpasterstwa dekanatów inowrocławskich,
w uznaniu zasług dla dzieła renowacji świątyni Zwiastowania NMP. Uroczystego wręczenia statuetki dokona Prymas Wojciech Polak podczas
Mszy św. z okazji 3. rocznicy śmierci kardynała Józefa Glempa, która sprawowana będzie w niedzielę, 17 stycznia br. o g. 12.00 w kościele Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.