9 stycznia 2015 roku Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył dorocznemu zebraniu Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności tej instytucji za 2014 rok oraz omówiono kierunki działania w roku bieżącym.

Podjęto również uchwałę w sprawie przyznania statuetki „Ku chwale”, która zostanie wręczona przez Prymasa Polski, 23 stycznia, podczas uroczystości z okazji 2. rocznicy śmierci kardynała Józefa Glempa zorganizowanej w inowrocławskim Instytucie. Wraz z abp. Wojciechem Polakiem obradowali biskup bydgoski Jan Tyrawa, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski, burmistrz Pakości Wiesław Kończal, proboszcz par. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu ks. prał. Leszek Kaczmarek, proboszcz par. św. Małgorzaty w Kościelcu
ks. Maciej Kuczyński, prezes Towarzystwa Świętego Wojciecha Antoni Kapeja i dyrektor Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Rafał Łaszkiewicz. Rada Instytutu wysłuchała informacji referowanych przez dyrektor Grażynę Ozorowską z Kujawskiego Centrum Kultury, sekretarza Miasta Inowrocławia Piotra Strachanowskiego i Jacka Nijaka z inowrocławskiego ratusza.