W swoim dorobku Ks. Kardynał posiada artykuły z zakresu prawa kanonicznego i teologii, liczne publikacje w pracach zbiorowych oraz samodzielne publikacje książkowe, stanowiące zapis jego działalności kaznodziejskiej i posługi duszpasterskiej, m. in:

 • De conceptu fictionis iuris apud Romanos, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma 1974.
 • Lexiculum prawa rzymskiego. Wybór tekstów łacińskich z tłumaczeniem polskim i objaśnieniami, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1974.
 • Porównawcze prawo wyznaniowe, Gniezno 1978 (maszynopis).
 • Przez sprawiedliwość ku miłości. Listy pasterskie, kazania i przemówienia w pierwszym roku pasterzowania na stolicy prymasowskiej, Kuria Metropolitalna Warszawska, Warszawa 1982.
 • Kościół na drogach Ojczyzny. Wybór kazań i homilii z lat 1982-1985, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1985.
 • Chcemy z tego sprawdzianu wyjść prawdomówni i wiarygodni. Myśl społeczna Kościoła w nauczaniu Prymasa Polski 1981-1983, [Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa {bdw}].
 • Kościół i Polonia. Wizyta duszpasterska w Brazylii i Argentynie 1984. Wspomnienia i kazania, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1986.
 • Umocnieni nadzieją, Instytut Prymasowski Ślubów Narodu 1987.
 • W tęczy Franków orzeł i krzyż. Wizyta duszpasterska we Francji 1986, Pallottinum, [Poznań] 1987.
 • O Eucharystii. Wybór przemówień z okazji II Kongresu Eucharystycznego w Polsce, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, [Warszawa] 1987.
 • Nauczanie pasterskie 1981-82 (vol. 1), Pallottinum – Poznań 1988.
 • „A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie”. Wybór homilii i przemówień 1981-1987, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, [Warszawa] 1988.
 • “Let my call come to you”. A selection of homilies and addresses 1981-1987, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, [Warszawa] 1988.
 • Boże, coś Polskę posłał nad Tamizę. Wizyta duszpasterska w Wielkiej Brytanii 21 II – 4 III 1985, Pallottinum – Poznań 1988.
 • Nauczanie pasterskie 1985 (vol. 4), Pallottinum – Poznań 1989.
 • Nauczanie społeczne 1981-1986, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1989.
 • Na dwóch wybrzeżach. Wizyta duszpasterska w Algierii (15-17 I 1987) i Wybrzeżu Kości Słoniowej (1-5 III 1987), Pallottinum – Poznań 1990.
 • U Przyjaciół Belgów. Wizyta duszpasterska w Belgii 20-26 II 1987, Pallottinum – Poznań 1990.
 • „I uwierzyli uczniowie”. Homilie odpustowe na Jasnej Górze 1981-1989, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, [Warszawa] 1990.
 • Zamyślenia Maryjne, Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, Warszawa 1990.
 • Nauczanie pasterskie 1987 (vol. 6), Pallottinum – Poznań 1991.
 • Słowo Boże nad Łyną. Wybór przemówień i homilii 1979-1981, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1991.
 • Tysiąclecie wiary świętego Włodzimierza. Wizyty w Związku Radzieckim, Pallottinum – Poznań 1991.
 • Gniezno – ciągła odnowa. Homilie i przemówienia wygłoszone w katedrze gnieźnieńskiej 1981-1991, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum”, Gniezno [1991].
 • Służyć Ewangelii słowem. Homilie i przemówienia w katedrze warszawskiej 1981-1991, Warszawa 1991.
 • Solidarietà. La Polonia che sogniamo, Lucarini [Roma 1991].
 • Na Skałce – na opoce. Homilie o świętym Stanisławie Biskupie i Męczenniku, Wydawnictwo im. Stefana kard. Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 1991.
 • Niebo ściągają na ziemię. Homilie o świętych i świątobliwych, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1991.
 • Księża-poeci wobec nowej ewangelizacji. Poet–Priests vis–a–vis the new evangelization, [Warszawa 1991].
 • Między Ewangelią a Konstytucją. Wybór homilii, Wydawnictwo im. Stefana kard. Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 1992.
 • Na wyspie świętego Patryka. Wizyta duszpasterska w Irlandii 18-23 stycznia 1988. Wizyta duszpasterska w Wielkiej Brytanii 19-22 września 1989, Pallottinum – Poznań 1992.
 • Idźmy do Betlejem, Wydawnictwo im. Stefana kard. Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 1992.
 • Wartości chrześcijańskie nabywane pod Kalwarią. Kazania pasyjne w kościele Świętego Krzyża w Warszawie Anno Domini 1993, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, [Warszawa 1993].
 • Nauczanie pasterskie 1988 (vol. 7), Pallottinum – Poznań 1994.
 • W blaskach zmartwychwstania, Fundacja im. Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 1994.
 • Być znakiem miłości. Homilie i przemówienia dla sióstr zakonnych, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1994.
 • Testimone di verità. Laurea honoris causa in diritto al Card. Jozef Glemp, Argo, [Lecce 1994].
 • Rodzina drogą Kościoła, Fundacja im. Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 1995.
 • Boskie i cesarskie. Ewangelia wobec polityki. Kazania pasyjne w kościele Św. Krzyża w Warszawie Anno Domini 1995, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1995.
 • „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”. Kazania w uroczystość Bożego Ciała wygłoszone przed kościołem Świętej Anny w Warszawie 1982-1994, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, [Warszawa] 1995.
 • Le chemins des pèlerins, Éditions du Dialogue, Société d`Éditions Internationales,  Paris 1996.
 • Od Kalwarii na drogi Europy. Kazania pasyjne w kościele Świętego Krzyża w Warszawie Anno Domini 1997, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1997.
 • Święci idą przez Warszawę, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1997.
 • Piętnaście lat posługi prymasowskiej, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1997.
 • Poles – We enter now the Twenty-First Century!, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warsaw 1998.
 • Zachowanie tożsamości narodowej a solidarność międzyludzka. The Preservation of National Identity and Interhuman Solidarity, [Warszawa] 1998.
 • Modlimy się w kraju Helwetów. Wizyta duszpasterska w Szwajcarii 27 V – 1 VI 1994, Pallottinum, [Poznań] 1998.
 • Z krzyżem przez dzieje wierzącej Stolicy. Kazania pasyjne w kościele Świętego Krzyża w Warszawie Anno Domini 1998, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1998.
 • Odkrywać drogi Opatrzności Bożej. Kazania pasyjne w kościele Świętego Krzyża w Warszawie Roku Pańskiego 1999, Apostolicum – Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1999.
 • La speranza a Varsavia si stringe alla Croce. Omelie del tempo di Passione in S. Croce a Varsavia, Mimep – Docete, [Pessano 1999].
 • Listy pasterskie Prymasa Polski 1981-1996, Pallottinum, [Poznań] 1999.
 • „Sławny w męczenników gronie”. Homilie i przemówienia o świętym Wojciechu, Gaudentinum, [Gniezno] 1999.
 • Nauczanie pasterskie 1995 (vol. 14), Pallottinum – Poznań 2000.
 • Chrystus wciąż żyje. Rozważania podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2001.
 • Ściśle duszpasterskie. Wybór audycji radiowych (2001-2002), Warszawa 2002.
 • Caritati in iustitia. Czynnościpasterskie 1996-200, Warszawa 2002.
 • Opatrzność pod krzyżem Chrystusa i naszym. Kazania pasyjne w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie Roku Pańskiego 2003, Warszawa 2003.
 • Z Jasnogórskiego Szczytu. Homilie głoszone w uroczystości Maryjne (3 maja – 15 sierpnia – 26 sierpnia) 1981-2003, Jasna Góra-Częstochowa 2004.
 • Nauczanie pasterskie 2000 (vol. 19), Pallottinum – Poznań 2006.
 • Katechizm nie tylko dla bierzmowanych. Prymas Polski do młodzieży, Przybyszew 2006.
 • Opatrzność Boża i jej świątynia w Polsce, Warszawa 2007.