Wspomnienie 85. rocznicy I Kongresu Eucharystycznego w Polsce, który odbył się w Inowrocławiu 25 i 26 czerwca 1927 r., towarzyszyło konferencji dedykowanej Prymasowi Polski kardynałowi Augustowi Hlondowi w inowrocławskim Instytucie Prymasa Józefa Glempa.

Konferencji patronowali kardynał Józef Glemp Prymas Polski Senior oraz Ryszard Brejza prezydent Inowrocławia.

Prof. Jerzy Pietrzak z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił prelekcję nt. „Aktualność listów pasterskich Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda”. Prof. Pietrzak jest m.in. autorem obszernej pracy pt. „Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda. 1945-1948”.

Lokalnym dopełnieniem wystąpienia poświęconego dziedzictwu Prymasa Hlonda były dwie prelekcje inowrocławskich regionalistów, Piotra Strachanowskiego i Jacka Nijaka, którzy przedstawili interesujące okoliczności Kongresu z 1927 roku. Bogatą ilustrację omawianego Zjazdu stanowiły przedwojenne fotografie ze zbiorów Piotra Strachanowskiego.

Na zakończenie konferencji słowo podsumowania wygłosił kardynał Józef Glemp, który wyraził zadowolenie ze wspomnienia i upamiętnienia ważnych wydarzeń duszpasterskich na Kujawach przed 85 laty. Dokonał także retrospekcji, wskazując na specyfikę i okoliczności, w jakich dokonywały się ingresy czterech Prymasów Polski Niepodległej: Edmunda Dalbora, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa.

Warto przypomnieć, że inowrocławski Kongres, któremu przewodniczył Prymas Polski kardynał August Hlond, był pierwszym zgromadzeniem o randze diecezjalnej, po którym nastąpiły kolejne – we Lwowie, w Łodzi, Częstochowie, Siedlcach, Sosnowcu i w Toruniu, przygotowujące I Narodowy Kongres Eucharystyczny, który odbył się w Poznaniu w 1930 r.

Trasa procesji eucharystycznej, którą w Boże Ciało (8 czerwca 2012 r.)  w Inowrocławiu poprowadził abp Józef Kowalczyk Prymas Polski, nawiązywała do procesji „kongresowej” z 1927 r.

 

Jacek Nijak