Nakładem Wydawnictwa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazały się „Listy z Rzymu (1958-1975)” pochodzącego z Kujaw ks. kard. Bolesława Filipiaka. Promocja książki odbyła się 19 listopada 2012 r. w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu.

      Kard. Filipiak uczęszczał do inowrocławskiego gimnazjum. Od 1947 r. przebywał w Watykanie obejmując coraz wyższe funkcje w administracji Stolicy Apostolskiej, w tym niezwykle eksponowane stanowisko dziekana Roty Rzymskiej. Książka zawiera równo 100 listów pisanych dla poznańskiego „Przewodnika Katolickiego” przez kard. Filipiaka. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza, to wybór korespondencji wydanej jeszcze w 1968 r.
w Rzymie. Druga to listy, które po 1968 r. były przygotowywane przez autora do druku w formie zwartej, ale ostatecznie w takiej postaci nigdy
nie zostały opublikowane.

      Redaktorem naukowym książki jest prof. zw. dr hab. Marceli Kosman (UAM) kreślący tło historyczne czasów autora „Listów z Rzymu”. Obszerną notę biograficzną dziekana Roty Rzymskiej przygotował Piotr Strachanowski, który jest też autorem podpisów pod fotografiami. Redaktorem wydania oraz inicjatorką przygotowania publikacji jest dr Beata Zarzycka. Patronat honorowy nad książką objęli Prymas Polski Senior kard. Józef Glemp, który opatrzył publikację słowem wstępu oraz Prezydent Inowrocławia. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli m.in. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz Prymas Polski Senior kard. Józef Glemp oraz prof. zw. dr hab. Marceli Kosman.

 

Beata Zarzycka