W czwartek, 27 kwietnia 2017 roku w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu odbyła się prelekcja Pawła Czachora „Życie i dzieło Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego”.

Gościem spotkania była również Wiesława Paszkiewicz, prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu, która przybliżyła słuchaczom historię i działalność Towarzystwa.

„Św. Brat Albert (Adam Chmielowski) żył w latach 1845-1916. Jako młody student brał udział w powstaniu styczniowym. W bitwie pod Mełchowem
k. Lelowa (pow. częstochowski) został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z niewoli wyjechał do Francji, a następnie
do Monachium, aby studiować malarstwo. W roku 1884 roku przyjechał do Krakowa i poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym. Przywdział skromny franciszkański habit i w 1888 roku złożył śluby zakonne. Brat Albert ofiarnie zajmował się najuboższymi. Zakładał domy dla bezdomnych, sierot, starców i nieuleczalnie chorych. To miłość ku Chrystusowi kazał mu wyrzec się wszystkiego, zrezygnować z umiłowanego malarstwa i stanąć wśród nędzarzy jak brat pośród braci. Dla posługi ubogim założył dwa zgromadzenia zakonne, które do dziś prowadzą wiele dzieł charytatywnych. Bracia albertyni i siostry albertynki posługują ubogim, by dźwigać ich z nędzy materialnej i duchowej, ratować w nich godność ludzką i odnawiać obraz Boży w ich duszach.”

    „Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta powstało w listopadzie 1981 roku we Wrocławiu, aby nieść pomoc osobom bezdomnym, głodnym
i wykluczonym społecznie. Po 35 latach rozwoju Koła TPBA obejmuje 80 miejscowości w Polsce i prowadzą ponad 149 różnych placówek pomocy całodobowej i wsparcia dziennego. Schroniska i noclegownie oferują ok. 3600 miejsc pobytu, a stołówki charytatywne wydają codziennie 2200 gorących posiłków. Łącznie w 2015 roku z pomocy Towarzystwa skorzystało 45000 osób bezdomnych, biednych i potrzebujących pomocy.
Za przykładem św. Brata Alberta Towarzystwo Pomocy organizuje również aktywizację zawodową bezrobotnych, pomoc medyczną dla przewlekle chorych, świetlice dla dzieci oraz punkty wydawania żywności i odzieży. Do zadań tych Towarzystwo zatrudnia 770 pracowników wspieranych ponad 2500 wolontariuszy.”

Źródło: http://www.kck.inowroclaw.pl