Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył obradom dorocznego zebrania Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa. Spotkanie rozpoczęła modlitwa w intencji zmarłego patrona Instytutu. Podkreślono, że było to pierwsze zebranie bez udziału kardynała Glempa.

Wraz z arcybiskupem Józef Kowalczykiem obradowali: biskup bydgoski Jan Tyrawa, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, burmistrz Pakości Wiesław Kończal, kanclerz kurii metropolitalnej w Gnieźnie ks. dr Zbigniew Przybylski, proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu ks. prał. Leszek Kaczmarek, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Kościelcu ks. Maciej Kuczyński, prezes Towarzystwa Świętego Wojciecha Antoni Kapeja i dyrektor Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Rafał Łaszkiewicz.

Program spotkania obejmował m.in. zmiany w regulaminie organizacyjnym Rady Instytutu (w związku ze śmiercią kardynała Józefa Glempa), sprawozdanie za miniony rok działalności Instytutu, który przedstawiła Grażyna Ozorowska, dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury. Ponadto omówiono kierunki działalności Instytutu w 2014 roku, które zaprezentował Jacek Nijak, pełnomocnik prezydenta Inowrocławia. Rada podjęła decyzję w sprawie przyznania dorocznej nagrody „Ku chwale”, która wręczana była od 2009 roku przez kardynała Józefa Glempa, zaś po śmierci Prymasa Seniora statuetkę wręczać będzie Przewodniczący Rady Instytutu.

Prymas Józef Kowalczyk podkreślił ważne zadania, które realizuje Instytut, a jednocześnie podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację bieżącej działalności tej instytucji. Odniósł się do wartości Kujaw – Małej Ojczyzny kardynała Józefa Glempa, które inspirowały zmarłego Prymasa
do różnorodnych działań na rzecz wielu kujawskich środowisk.

Abp Kowalczyk wyraził zadowolenie, że dzieło kardynała Glempa utrwalane jest przez nowoczesne środki przekazu, jak choćby stronę internetową www.instytutprymasa.pl, na której w minionym roku zarejestrowano ponad 150.000 wejść.

 

Jacek Nijak