10 grudnia w Teatrze Miejskim odbyło się podsumowanie dziecięcego konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

Założeniami programowymi konkursu było m.in. propagowanie twórczości dzieci i młodzieży poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego Narodzenia, stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej dzieci, łączenie tradycyjnych technik rękodzielniczych z nowoczesnymi oraz motywowanie dzieci do aktywności twórczej.

Organizatorem konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna” pod szyldem Instytutu Prymasa Glempa było Kujawskie Centrum Kultury, administrator wspomnianego Instytutu, które tematyką wydarzenia uczyniło wykonanie przez jego uczestników kartek bożonarodzeniowych
z zachowaniem podstawowych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Uczestnicy konkursu wykonali kartki z dowolnych materiałów przy zachowaniu wymogów takich, jak: format kartki maksymalnie A4, możliwość dostarczenia przez każdego z uczestników trzech prac oraz dostarczenie prac wyłącznie z kartą zgłoszeniową.
Do udziału w konkursie przystąpiły dzieci w wieku przedszkolnym (pierwsza kategoria wiekowa) oraz dzieci z klas I-III inowrocławskich szkół podstawowych (druga kategoria wiekowa). Oceniająca prace komisja konkursowa za kryteria oceny przyjęła m.in.  pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny i różnorodność materiałów. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoniła w każdej kategorii trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymali  nagrody rzeczowe, a ponadto przyznała kilka wyróżnień.

Oto lista laureatów:

kategoria PRZEDSZKOLA:
Anastazja Lewandowska – „Pod Tęczą”
Łukasz Stolpe – „Muzyczna kraina”
Alicja Walewska – „Pod Tęczą”

Wyróżnienia:
Maciej Kubus – „Pod Tęczą”
Agata Raczkowska – „Pod Tęczą”

kategoria KLASY I-III SP:
Maja Łysiak – SP 10
Natalia Paszek – SP 10
Igor Smoliński – SP 2

Wyróżnienia:
Wiktoria Skrzypczak – SP 10
Amelia Kwiecień – SP 4
Maria Lisiecka – SP 8
Hubert Kurant – SP 10

Po odebraniu nagród nastąpił słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych dzieci.