Niezwykle uroczysty charakter miały trzydniowe uroczystości żałobne kardynała Józefa Glempa, które odbyły się od 26 do 28 stycznia br. w Warszawie.

    Tysiące wiernych osobiście pożegnało Prymasa Seniora w stołecznych świątyniach: kościele Sióstr Wizytek, bazylice Świętego Krzyża
oraz w archikatedrze Świętego Jana. Wśród osób, które oddały hołd Zmarłemu było także m.in. kilkanaście grup i delegacji reprezentujących środowiska inowrocławskie oraz ziemi kujawskiej, nierozerwalnie związanej w dzieciństwem i latami młodzieńczymi Józefa Glempa. Władze samorządowe Inowrocławia reprezentował, podczas ceremonii pogrzebowej w archikatedrze warszawskiej, prezydent Ryszard Brejza. Wśród pocztów sztandarowych, żegnających Prymasa Polski, był sztandar Miasta Inowrocławia.

    Przypomnijmy, że w inowrocławskich kościołach także modlono się za śp. kardynała Glempa, zwłaszcza zaś w przededniu pogrzebu, w niedzielę,
27 stycznia, w miejscu Chrztu Świętego Józefa Glempa – w kościele Zwiastowania NMP ks. prałat Leszek Kaczmarek przewodniczył eucharystii, w której udział wzięły m.in. delegacje miejscowych instytucji, organizacji i środowisk społecznych oraz orkiestra dęta Inowrocławskich Kopalń Soli.

    Dodajmy, że do inowrocławskiego Instytutu Prymasa Józefa Glempa, w dniach żałoby po odejściu Jego Eminencji, docierało wielu mieszkańców miasta i regionu oraz przebywający w Inowrocławiu kuracjusze. Działalność i zbiory Instytutu prezentowało także kilka ogólnopolskich stacji telewizyjnych, zaś ilustracją wielu wspomnień i relacji były „inowrocławskie” nagrania z inauguracji Instytutu podczas jubileuszu 80. urodzin kardynała Glempa, 18 grudnia 2009 r.

    Warto przywołać wzruszający inowrocławski akcent, który towarzyszył uroczystościom pogrzebowym Eminencji. Otóż na trumnie kardynała obok ewangeliarza spoczywała biskupia mitra, która została „wypożyczona” podczas ostatniej wizyty Księdza Prymasa w Inowrocławiu (19 listopada 2012 r.) ze zbiorów Instytutu ze względu na wyhaftowane na niej przesłanie: „Credo”. Miała ona służyć posłudze pasterskiej Prymasa w obchodzonym przez Kościół Roku Wiary. Nikt z nas nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie spocznie na trumnie Prymasa z Inowrocławia.

Jacek Nijak