Rok 2020 został ogłoszony przez Senat RP rokiem ojca profesora Józefa Marii Bocheńskiego (1902-1995). Z tego też powodu w kwietniu br. był planowany w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu wykład dra Roberta Zadury, przedstawiający życie i dzieło tego wielkiego myśliciela, filozofa, logika, żołnierza, mnicha w ostrogach, pilota, patrioty.

Z powodów pandemii koronawirusa wydarzenie nie mogło się odbyć, dlatego dr Zadura przygotował dla Instytutu dwa krótkie nagrania przybliżające postać ojca Bocheńskiego.

Dr Robert Zadura jest autorem 4 książek poświęconych m.in. bł. ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu, badaczem historii XX w. Dr Zadura jest byłym konsulem RP w Niemczech.