11 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 odbyła się w Instytucie Prymasa Józefa Glempa prele

kcja pt. „Multimedialna biografia o. Józefa Marii Bocheńskiego OP”, którą wygłosił dr Robert Zadura.

Dr Zadura w czasie godzinnej prezentacji przedstawił koleje losu oraz niezwykłe dokonania Dominikanina. Całość wykładu została osadzona na tle historii Polski XX wieku. Można było dowiedzieć się nie tylko o dokonaniach naukowych Ojca Bocheńskiego, ale także o licznych inicjatywach pozanaukowych oraz pasjach. Uporządkowany tryb życia, konsekwentne realizowanie własnych marzeń było tym, co charakteryzowało tego wielkiego logika i filozofa. Potwierdzać może to fakt, że w wieku 70 lat uzyskał licencję pilota i własną awionetkę samodzielnie obleciał cały świat.
Wykład miał na celu przybliżyć postać wielkiego uczonego, duchownego, który mimo lat spędzonych na obczyźnie zawsze w sercu nosił swoją Ojczyznę – Polskę. Dr Robert Zadura wskazał również dlaczego warto sięgać do dziedzictwa Ojca Bocheńskiego i szukać tam inspiracji dla siebie.