10 marca 2020 r. o godz. 17:00 odbył się w Instytucie wykład dra Rafała Łatki pt.: „Prymas Józef Glemp wobec rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce w latach 1981 – 1989”.

W czasie referatu prelegent zaznaczał, iż ten pierwszy okres prymasostwa Józefa Glempa przypadł na czasy bardzo trudne dla Narodu i Kościoła. Nowy prymas, następca Prymasa Tysiąclecia, musiał się zmierzyć ze stanem wojennym, ze śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki, z licznymi niepokojami społecznymi i kryzysami politycznymi.

Dr Łatka przypomniał, że Prymas Glemp odważnie kierował polskim Kościołem, czego przykładem może być przyjęte przezeń stanowisko wobec ogłoszenia stanu wojennego. Wówczas to Prymas w duchu pokory i roztropności, nie licząc się z ewentualnymi zniewagami, apelował do każdego i wszystkich o zachowanie spokoju, aby bratnia krew w Narodzie nie została przelana.

Krótką relację z tego wydarzenia można zobaczyć tutaj – LINK