Z udziałem Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka odbyło się dziś doroczne posiedzenie Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa.
Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności tej instytucji w 2016 roku oraz omówiono kierunki działania w roku bieżącym.

Wśród planów na najbliższe miesiące warto wymienić m.in. prelekcje: w ramach obchodów Roku Świętego Brata Alberta, z okazji 90. rocznicy I Zjazdu Eucharystycznego w Inowrocławiu (25 – 26 czerwca 1927) oraz pn. „Jasna Góra jako duchowa stolica Polski” w 300. rocznicę Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej.

Podjęto również uchwałę w sprawie przyznania statuetki „Ku chwale”, która zostanie wręczona przez Prymasa Polski podczas uroczystości 22 stycznia.