W Instytucie Prymasa Józefa Glempa 11 stycznia br. odbyło się pierwsze po pandemicznej przerwie zebranie Rady Instytutu, któremu przewodniczył abp Wojciech Polak Prymas Polski. Uczestniczyli w nim zgodnie ze statutem członkowie Rady.

Zebranych powitał Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. W spotkaniu wzięli udział m.in.: bp. Krzysztof Włodarczyk Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, ks. dr Zbigniew Przybylski Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, Zygmunt Groń Burmistrz Pakości, ks. prał. Leszek Kaczmarek proboszcz Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu, ks. kan. Maciej Kuczyński proboszcz Parafii pw. Św. Małgorzaty w Kościelcu, ks. dr Przemysław Kwiatkowski Prezes Fundacji Św. Wojciecha – Adalberta w Gnieźnie, Antoni Kapeja Prezes Towarzystwa Św. Wojciecha w Gnieźnie, Rafał Łaszkiewicz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, Tomasz Maliszewski zarządca Kujawskiego Centrum Kultury, Jacek Nijak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Piotr Turowski opiekun Instytutu Prymasa Józefa Glempa.

Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności tej instytucji za okres od grudnia 2019 r. do grudnia 2022 r. oraz omówiono kierunki i plany działania w roku bieżącym.

Rada Instytutu przyznaje nagrodę „Ku chwale”, jako specjalne wyróżnienie dla osób zasłużonych w dziedzinie kultury, nauki, osiągnięć technicznych, administracyjnych, duszpasterskich lub sportowych. Ustanowił ją zmarły w 2013 roku Prymas Polski Józef Glemp. W tym roku statuetka „Ku chwale”, na wniosek prezydenta Ryszarda Brejzy przyznana została Chórowi „Halka”. Zostanie ona wręczona przez Prymasa Polski 29 stycznia br. o godzinie 12.00, podczas mszy świętej w związku z 10. rocznicą śmierci Prymasa Józefa Glempa, która odbędzie się w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

Towarzystwo Śpiewu „Halka” to chór z blisko 100-letnią tradycją, który zasłużył na wyróżnienie laurem Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa w uznaniu swych zasług dla kultury muzycznej. Obecnie chór odnosi wiele sukcesów pod rządami obecnego prezesa chóru Eugeniusza Kubskiego oraz dyrygenta Waldemara Szafrańskiego, którzy stoją na czele „Halki” od 1987 roku. Towarzystwo regularnie bierze udział w corocznych konkursach chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie sposób policzyć nagród i wyróżnień zdobytych w tych konkursach, a były to przeważnie pierwsze i drugie miejsca. Członkowie chóru biorą udział w licznych przedsięwzięciach i wydarzeniach kulturalnych. Są to imprezy zarówno cykliczne, jak np. „Wiosna w Solankach”, Imieniny Inowrocławia, koncerty w ramach Festiwalu Pieśni Chóralnej w Tczewie, a w ostatnich latach Koncerty Maryjne z Różą w Bydgoszczy. Chórzyści towarzyszyli śpiewem papieżowi Janowi
Pawłowi II w czasie Jego pielgrzymek do Gniezna i Bydgoszczy. Chór śpiewał również na prywatnej audiencji u Papieża w Watykanie w 1995 roku. Zespół niejednokrotnie towarzyszył wizytom kardynała Józefa Glempa w Inowrocławiu. „Halka” dawała koncerty
charytatywne – w inowrocławskim szpitalu, zakładzie karnym i domach pomocy społecznej, a corocznie śpiewa kolędy w kościołach w Inowrocławiu i okolicach.

fot. Miasto Inowrocław