Wraz z abp. Wojciechem Polakiem obradowali Biskup Bydgoski Jan Tyrawa, Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, Burmistrz Pakości Zygmunt Groń, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. dr Zbigniew Przybylski,  Prezes Fundacji Świętego Wojciecha Adalberta ks. dr Przemysław Kwiatkowski, Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu ks. prał. Leszek Kaczmarek, Proboszcz Parafii św. Małgorzaty w Kościelcu ks. kan. Maciej Kuczyński, Prezes Towarzystwa Świętego Wojciecha Antoni Kapeja i Dyrektor Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Rafał Łaszkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyły także osoby wspierające działania Rady – Zarządca Kujawskiego Centrum Kultury Tomasz Maliszewski, Opiekun Instytutu Prymasa Józefa Glempa Piotr Turowski, z ramienia urzędu: Sekretarz Miasta Inowrocławia Piotr Strachanowski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jacek Nijak.

Z okazji 90. rocznicy urodzin Prymasa Józefa Glempa, w jego intencji, w  niedzielę, 15 grudnia o godz. 12.00 w kościele Zwiastowania NMP odbędzie się msza święta. Podczas niej wręczona zostanie statuetka „Ku chwale”, do której nominowane są osoby wyróżniające się w różnych dziedzinach życia publicznego. Dotychczasowymi laureatami nagrody „Ku chwale” są: Ryszard Brejza, Edmund Mikołajczak, prof. Jerzy Pietrzak, prof. Antoni Pruszewicz, abp Tomasz Peta, Teresa Klonowska, ks. prałat Leszek Kaczmarek, Danuta Szyma, ks. kanonik Zenon Rutkowski i Piotr Strachanowski.

Tegorocznym laureatem, decyzją Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa, jestbiskup prof. dr hab. Andrzej Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej.

Przypomnijmy, że Instytut Prymasa Józefa Glempa istnieje od 2009 r. Jego celem jest promocja duchowej kultury Kujaw, a zadania są realizowane poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizacje wystaw i prelekcji.

Poniżej biogram biskupa Andrzeja Dziuby:


Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba (ordynariusz diecezji łowickiej)
urodził się 10 października 1950 roku w Pleszewie.
W 1968 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie.

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1969-1975 w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, zakończone magisterium
w zakresie teologii dogmatycznej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1975 roku z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polskiw Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. Świętej Trójcy
w Łobżenicy.

Odbył studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
–  doktorat na podstawie rozprawy „Mikołaj z Mościsk, teolog moralista XVII wieku” w 1979 roku. Kontynuował zgłębianie teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. W latach 1981-1984 pracował jako referent w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie oraz sekretarz i kapelan Prymasa Polski dla archidiecezji gnieźnieńskiej. W latach 1984-1998 kierownik Sekretariatu Prymasa Polski i sekretarz osobisty Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski. W latach 1998-2004 radca teologiczny Sekretariatu Prymasa Polski. W tym czasie pełnił posługę duszpasterską przy kościele
św. Marcina na Starym Mieście w Warszawie (1981-1998) oraz przy kościele św. Barbary na Koszykach w Warszawie (1998-2004).

W 1990 roku uzyskał habilitację na KUL, na podstawie rozprawy „Jan Azor – teolog moralista”. Docentura w 1990 roku, tytuł naukowy profesora
w 1997 roku. W latach 1989-2004 pracownik Wydziału Teologii KUL, a od 1995 roku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W obu uczelniach kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej. Od 2005 roku dyrektor Ośrodka Dokumentacji
i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW w Warszawie. Doktorat honoris causa The Polish University Abroad
w 2009 roku.

27 marca 2004 roku otrzymał nominację na drugiego biskupa łowickiego.

Święcenia biskupie przyjął w Bazylice katedralnej w Łowiczu, 22 maja 2004 roku, przez posługę Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego i Biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodniczący Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych,
delegat Konferencji Episkopatu Polski na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne.

Naczelny kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Wybrane publikacje: Dynamika wiary, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Przesłanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Chrześcijaństwo a kultura, Maltańska ikona Matki Bożej z Damaszku, Kardynał Stefan Wyszyński.