Wykład „Kult i pamięć o Świętej Jadwidze Królowej na Kujawach” dra hab. Waldemara Rozynkowskiego, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zainaugurował obchody dnia Świętej Jadwigi Królowej, patronki Inowrocławia.

Profesor Rozynkowski nawiązał do swojego wcześniejszego wystąpienia, które odbyło się w listopadzie 2008 roku w Teatrze Miejskim z okazji uroczystej sesji Rady Miejskiej, podczas której ustanowiono dzień 8 czerwca świętem patronki Miasta.

Temat Świętej Jadwigi pojawił się w Instytucie Prymasa Józefa Glempa nieprzypadkowo. W listopadzie 2012 r., podczas ostatniej wizyty
w Inowrocławiu, kardynał Józef Glemp wyraził wolę przyjazdu do kościoła Świętej Jadwigi Królowej, który planowano na luty 2013 r. Stosowna uroczystość miała odbyć się w związku z obchodami Światowego Dnia Chorego, a jednocześnie nawiązywać do jubileuszy: 30-lecia kardynalatu Prymasa oraz 30-lecia pierwszej rąbińskiej parafii. Śmierć Księdza Prymasa nie dopuściła do realizacji wspomnianych zamierzeń. Podjęto jednak starania, aby z okazji święta patronki Inowrocławia, Instytut stał się miejscem, w którym podjęta zostanie tematyka jadwiżańska.

Centralną uroczystością obchodów miejskiego święta patronalnego była suma odpustowa w kościele Świętej Jadwigi Królowej, sprawowana
8 czerwca o godzinie 18.00 przez biskupa Bogdana Wojtusia z licznym udziałem wiernych, w tym m.in. pocztu sztandarowego Inowrocławia
oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Dopełnieniem jadwiżańskiego świętowania był festyn rodzinny, który odbył się w niedzielę, 9 czerwca przy kościele Świętej Jadwigi Królowej.

 

Jacek Nijak