W ramach obchodów Dni Papieskich w Inowrocławiu, odbyło się spotkanie w Instytucie Prymasa Józefa Glempa, podczas którego ks. infułat prof. dr hab. Jerzy Stefański wygłosił wykład „Przełomowe znaczenie I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”.

Ks. prof. Stefański w interesujący sposób przybliżył znaczenie historycznej pielgrzymki papieskiej z 1979 roku. W spotkaniu uczestniczyli duchowni, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, mieszkańcy Inowrocławia oraz młodzież z Liceum Jana Kasprowicza.

Ks. prof. Jerzy Stefański jest rodowitym inowrocławianinem. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie w 1965 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trzy lata później ukończył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiował również na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora. Po powrocie do Polski wykładał w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Podejmował także kilkukrotnie wykłady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji. Był również wielokrotnie zapraszany jako prelegent na różne sympozja organizowane przez polskie uczelnie i wydziały teologiczne. Jako pierwszy polski liturgista pełnił w latach 1984-1994 funkcję konsultora watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego. Niezwykle odpowiedzialne zadania łączyły go z Watykanem również poprzez fakt zaangażowania w przygotowanie i przebieg wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.


Ks. prof. Jerzy Stefański opublikował kilkanaście książek oraz setki artykułów, recenzji, w tym także w języku włoskim i niemieckim. W dowód uznania
dla wielowymiarowej pracy na polu naukowym, a także dla podkreślenia oddanej służby Kościołowi został wyróżniony, w 2012 roku, godnością protonotariusza apostolskiego.